Скарбничка викладача

 

Тестові завдання

Тест наголос

Контрольна робота. Тема: "Риторика як мистецтво"


Картки орфографія 10 клас


Контрольна робота з української літератури з 1 семестр

Варіант-1

1.Визначте жанр твору І.Нечуя –Левицького «Кайдашева сімя.
А історичний роман;В реалістична соціально-психологічна повість;
Б роман-хроніка;Г реалістична соціально-побутова сатирично-гумористична повість
2.Яка реальна сімя була прототипом Кайдашевої?
А Кайдашів                                                                        В Мазурів
Б Балашів                                                                           Г Довбишів
3.Укажіть прізвище співавтора роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
А І.Білик                                                                              В І. Нечуй-Левицький
Б І Франко                                                                           Г М.Павлик
4.Укажіть, кого з персонажів роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» названо «польовою царівною».
А Галю                                                                              В Христю
Б Явдоху                                                                          Г Мотрю
5.Визначте розвязку твору  «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
А У Чіпки незаконно одбирають землю;
Б Чіпка одружується з Галею і кидає розбій;
В Мотря видає властям сина-убивцю і його відправляють на каторгу;
Г Чіпка працює в сільській управі задля громадського добра;
Д Чіпка сходиться з волоцюгами Матнею, Лушнею, Пацюком
6.Спавжнє прізвище І. Карпенка-Карого
А Левицький                                                                   В Старицький
В Рудченко                                                                      Г Тобілевич
7. Чому Мартину Борулі герою однойменного твору І. Карпенка-Карого відмовили у дворянстві?
А Він не вів дворянський спосіб життя;
Б у документах поплутали букви в прізвищі героя;
В виявилось, що документи Борулі підроблені;
Г Націєвський  вирішив помститися за наречену
8.Із славнозвісною французькою комедією Мольєра «Міщанин- шляхтич перегукується комедія Карпенка-Карого «Міщанин-шляхтич»
А «Мартин Боруля                                                       В «Сто тисяч»
Б «Хазяїн»                                                                       Г  «Бурлака»
9.Для чого Орися, героїня твору М.Старицького «Оборона Буші» наказала Антосеві прийти в таємний льох?
А Щоб разом померти й залишитися з ним навіки;
Б щоб переховатися й разом урятуватися;
В щоб потім утекти в далекі краї;
Г Щоб помститися юнакові за зраду.
10.До якого жанру належить твір М.Старицького «Оборона Буші»?
А Історичний роман;                             В Історико-романтична повість;
Б соціально-побутова повість;           Г історична драма.
11. Укажіть назву першої поетичної збірки І.Франка:
А «Баляди і розкази»                             «Мій ізмарагд»
Б «Зівяле листя»                                      «З вершин і низин»
12.Який образ представлений у поезії «Гімн»?
А «Вічного мандрівника»;                       В «великого Каменяра»;
Б «вічного революціонера;                     Г «вічного бунтаря».
13Встановіть відповідність між цитатою і персонажем твору «Кайдашева сімя»
1.      «Під її солодкими словами ховається гіркий полин»        А Мелашка
2.      «Рівна, як струна, гнучка, як  тополя, гарна, як червона  Б Маруся Кайдашиха
калина,..»                                                        В Карпо
3.      «Веселі сині,як небо, очі світились привітно й ласкаво.  Г Лаврін
Тонкі брови, русяві білі кучері на голові, тонкий ніс,        Д Мотря
рум’яні губи – все надихало молодою парубочою красою.»
4.      «Гострі темні очі були ніби сердиті»
5.      «Серце з перцем».
14.Встановіть відповідність між автором і назвою твору
1 « Мойсей»                                                    А М. Старицький
2 «Хазяїн»                                                         Б І. Франко
3.Талан                                                              В І.Карпенко-Карий
4. «Повія»                                                         Г І.Нечуй-Левицький
                                                                             Д П.Мирний
15 Який із вивчених творів вам найбільше запам’ятався, чому (міні-твір)


Контрольна робота з української літератури з 1 семестр

Варіант-2

1.Що в українській культурі стало символом родинних чвар, сварливості(«Кайдашева сімя»)?
А Груша;                                                                    В мотовило;             Д полотно
Б курка;                                                                      Г горщики;
2Кого в повісті «Кайдашева сім’я» прозивали видроокою?
А Мотрю;                                             В   Марусю;
Б Мелашку;                                         Г Палажку
Б Рудченко;                                      Г Мирний.
4.Кого в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні ?» названо «двужоном»?
А Чіпку Варениченка;                                 В Грицька Чупруненка;
Б Максима Гудзя;                                         Г Івана Вареника.

5.Укажіть, що стало вирішальним моментом у виборі злочинного шляху центральним персонажем роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні ?»
А Вплив товариства;                                 В утрата землі;
Б Нещасливе кохання;                              Г злиденне життя
6.Чому Націєвський,герой твору І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля» втік від нареченої, дочки Борулі Марисі?
А Він злякався Миколи ,попереднього жениха Марисі;
Б Вона виявилась не дуже багатою;
В подумав,що вона чекає дитину від іншого.
7.Укажіть драматичний жанр за його визначенням. Драматичний твір, у якому сатиричними і гумористичними засобами відображається смішне в житті, висміюються потворні суспільні й побутові явища, негативні риси людей.
А Водевіль;                                                         В комедія;
Б мелодрама;                                                     Г трагікомедія
8.Кому належав замок «Орлине гніздо» в повісті М.Старицького «Оборона Буші»?
А Стефану Потоцькому;                        В Лянцкоронському;
Б Антосю Корецькому;                          ГЧарнецькому
9.Як прийнято називати театр другої половини ХIХ ст?
А «Театр Кропивницького»;                     В «український професійний театр»
Б театр Старицького;                                Г «театр корифеїв».
10Який підзаголовок має збірка Франка «Зівяле листя»?
А «Зівяла драма»                                        В «Ліричні поезії»
Б «Лірична драма»                                       Г «Драма кохання»
11Укажіть, що зайве. І.Франка називали:
А Видатним художником;                 В Титаном праці;
Б Великим Каменярем;                      Г академією в одній особі
12Яку символічну назву мають частини збірки «Зів’яле листя»
АКвіти;                                                       В жмутки;
Б букети;                                                    Г листки.
13. Установітьвідповідністьміж цитатою  і персонажем роману П.Мирного «Хібаревуть воли, як яслаповні?»
1. «… бідна, некрасива дівчина,уже таки й літня, що жила… удвох з старою  А  Галя
матір’ю»                                                                                                                           Б Оришка
2. «Сама – невеличка, метка й жвава, з веселою усмішкою на виду, вона      В Мотря
 так і вабила до себе.                                                                                                       Г Чіпка
3. «Не багатого роду!» -  казала проста свита, накинута наопашки. « Та          Д Остап Хрущ
чепурної вдачі», - одмовляла чиста, біла, на грудях вишивана сорочка…»
4. «Отой волоцюга, блудяга… покинув на Дону жінку з дітьми…»
5. «Уже була стара-стара, як молоко біла, як сухар суха».
14.Розмістіть назви перших розділів романуП.Мирного «Хібаревуть воли, як яслаповні?»згідно з композицієютвору.
А  «Двужон»
Б «Дитячі літа»
В «Польова царівна»
Г «Тайна-  невтайна»
Д»Жив-жив».

15. Життя і творчість якого із вивчених письменників вам найбільш припала до душі, чому? (міні-твір)

_____________________________________________________________________________

Контрольна робота з української мови за 1 семестр

Варіант-1

1.Спільнокореневими до слова роса є всі слова, ОКРІМ
А росинка                                                                            В рослий
Б росяний                                                                            Г зрошений


2.Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

Аслов’янський, маслюк, джазист
Босяяння, юнацький, беззастережний
Вблищить, каяття, європейський
Гколючий, в’юнище, їжджений
Дйодований, дзюркотіти, травиця


3.Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка, ОКРІМ

А розм..якнути, бультер..єр, Лук..ян, різнобарв..я
Б рум..янець, кон..юнктивіт, інтерв..ю, В..єтнам
В відв..язати, дит..ясла, бар..єрний, Аліґ..єрі
Г солов..їний, Мін..юст, інтер..єр, між..ярусний
Д подвір..я, об..єднання, пів..юрти, пів..Європи
4.На третій склад падає наголос у слові
А каталог
Б завдання
В феномен
Г камбала
5.Не мають закінчення обидва слова в рядку
А ухвалено, збудований
Б сорок, по-полтавськи
В горілиць, плакучі
Г запанібрата, змито
6. Префікс з- треба писати в обох словах рядка
А …плутати, …шивати
Б …касувати, …ціпити
В…хотіти, …жалитися
Г…формувати, …шаленіти
Д…сунути, …цілювати
7. М ’який знак треба писати на місці обох пропусків у рядку
Аїдал..ня не працює, далеке майбут..нє
Бткац..кий верстат, срібний лан..цюжок
Вна тонкій жердин..ці, стан..те поруч
Гобчислювал..ний прилад, дон..чине свято
8.Одне слово вжите в різних формах у рядку:
А музика, музичний, музикант, музикальний
Б мрія, замріяний, мрійник, омріяний
В ходити, ходив, ходили, ходитимуть
Г круг, круглий, округлий, круговий

9.Власне висловлювання.
    Прочитайте наведений текст.
    Понад століття тому Іван Франко писав:
      «Книги — морська глибина,
      Хто в них пірне аж до дна,
      Той, хоч і труду мав досить,
      Дивнії перли виносить».

    Багато хто переконаний, що книги відіграють важливу роль у формуванні особистості, її духовному становленні. Інші ж твердять, що сьогодні можна легко обійтися взагалі без книжок.
    Чи збереглося значення книги в нашому інформаційному суспільстві?
    Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
Контрольна робота з української мови за 1 семестр

Варіант-2

1.Спільнокореневим до слова водити є слово

Аводень
Бводночас
Вводевіль
Гводійський
2.На другий склад падає наголос у слові
Аоднаковий
Бдобовий
Вщовесни
Гсантиметр

3 Апостроф на місці крапок треба ставити в усіх словах рядка

Апід..яремний, краков..як, рутв..яний
БП..ятихатки, без..язикий, брукв..яний
Врозіб..єш, з..єднаний, присв..ятити
Гоб..їжджати, Лук..янівка, сер..йозний
Дсором..язливий, пів..юрби, зап..ястя


4.Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка

А висаджують, зозулястий, перемивають
Б дзвонити, п’ятниць, український
В йодистий, з’єднування, сьогодення
Г підйомний, щебечуть, джміль
Д походжає, щирість, їстоньки
5Літеру с на місці пропуску потрібно писати в усіх словах рядка
А..терти, ..чепитися, ..кинути
Б..творити, ..класти, ..хибити
В..казати, ..цідити, ..хитрувати
Г..пекти, ..шити, ..формувати
Д..клеїти, ..простити, ..цілити
6.М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А перелаз..те, стежин..ці, памороз..
Б уман..ський, люд..ми, пісен..ці
В л..лється, поглян..те, гір..кий
 Г волос..кий, брун..ці, різ..блення
7. Слово з нульовим закінченням
А можливо
Б пюре
В вересень
Г вгору
8. Усі слова розташовані в алфавітному порядку
А почути, почухрати, пощедрувати, пошепки
Б зичити, зійти, з’їхати, зйомка
В підготувати, підданий, підженеш, підеш
Г націлити, начинити, нащадок, нашити
Д зжувати, ззовні, зітліти, згоріти.
9. Власне висловлювання
Підтримайте або спростуйте  думку: «Хто з мудрим спілкується, той сам мудрим стає».
________________________________________________________________________________

Роздатковий матеріал з української мови

1
Перепишіть текст, уникаючи граматичних і синтаксичних помилок
Кул...тура мовл...н...я це духовне облич...(а,я) людини. Вона сві...чить про загал...ний ро...виток особистості про ступін... прилу-чен...я її до духовних бага{ц, тс)тв рідного народу й надбань ус.ого лю{дс, ц)тва.
Основою мовле(н,нн)...вої кул...тури є грам...тність тоб/то до­тримай...я загал...но/прийнятих літ...ратурних норм у кор...стуван...і л...ксичними фон...тич-ними морфологічними с.нтаксичними і ст...лістичними зас.бами мови. Але ц...м понят...я мовле(н,нн)...вої кул...тури не/вичерпуєт...ся. Мовлен...я має бути не/тільк... прав...льним а й л...ксично б...гатим с.нтаксично різно/манітним. Що/б цього д...сягти слід вслухатися в живе мовлен...я вдумл...во чи­тати пол...тичну художню наукову літературу звертаюч... при/цьому увагу на вживан...я окремих слів на особливо в/далі висловлюван...я на побудову реч...нь користуватися словниками. Треба активно розв...вати своє мовлен...я усно й пис.мово викладати думки виправ­ляти себе пер... будову вати сказан...е шукати най/кращ... й най/доцільніш... варіанти висловлюван...я.
Культура мовлен...я тіс.но пов...язана з кул...турою мислен...я. Як/що людина ясно лог...чно мислить то/й мовлен...я у неї ясне лог...чне. І на/впаки як/що в людини не/має думок як/що вона говорит... про/те чого не/розуміє або не/знає то/й мовлен...я у неї плутан...е беззмістовне захаращ...не зайвими словами не/потрібними краси-востями.

2
Перепишіть текст, уникаючи граматичних і синтаксичних помилок
Як ві...значают... мовознавці одним (із, з, зі) сут...євих показн...ків лю(дс,ц)...кої шляхетності є кул...тура мовлен...я понят...я не/тільк... лінгв...стичне а й пс.хологічне педагогічне ест...тичне та етичне.
Не/абияке значен...я має тон розмови вмін...я вислухати ін...шого вчас.но і доречно пі...тримати тему. В...ічливіст... уважніст... і че-мніст... основна вимога мовного ет...кету. Від чемного пр...вітан...я
шляхетного потиску руки не/вимушен...ої не/нав...язливоїрозмови ви­граш... обо/пільний. Лихослів...я лиц...мірність не/вмін...я вислухати кол..,егу на/впаки лише нервує псує настрій.
Є в наш...й мові к...ротке але напрочу(д,т) тепле слово «дякую». Чи часто кор...стуємося ми ним особливо в магазинах? Ц...лий день сто­їть за пр...лавком продавец.... Беруч... покупку ми не/рідко забуваємо сказати одне/єдине слово. А може воно/б зняло в людин(и,і) втому під­няло настрій.
Вироблен...і віками і закріплен...і в/побуті кращ... форми ві­тань/звернень повсякден...ого спілкуван...я не/звичайна лю(дс,ц)...ка заб...ганка і тим паче не/пусте фразерство. Це наш повсякден...ий ет...кет наша культура взаємо/стосунки з/рештою наше здоров...я не/тільки в буквальному але й переносному значен...і. Коро(т,ч)ше ка-жуч... це наш спосіб жит...я.
  
 З
Перепишіть текст, уникаючи граматичних і синтаксичних помилок
Відомо що мова кож...ного народу явище давнє її корін...я сягают... у до/історичні часи. Вона є найг...кіал...н...шим наслі...ком мат...ріальної і духовної діял...ност... б...гатьох поколінь а колене створ...не слово це символ (з,с)формован...ої ідеї витвор...н...ої у в...ликих зусил...ях людини проникнути (в, у) світ пр...родиу саму себе.
Нац...опальна мова це (с,з)добу...ок кул...тури духовної діял...ності певного народу а одночас... но (с,з)добу...ок кул... тури всього лю(дс,ц)тва бо кожна мова доповнює іншу а разом вони витвір світо­вого кол...ективного лю(дс,ц)...кого розуму.
Мова й пісня дві най/важливіш... фортеці які народ новин...н об...рігати пильніше й відчайдушніше ніж: свої кордони. Бо втра-тивш... кордон д...ржавніст... народ завжди має можливіст... їх від­новити а мови не/відновить ні/коли. Вона втратиш...ся на/віки/віків. Цін...ості її не/має з чим порівнювати. її не/можна замінити чужою мовою бо це означало/б що народу потрібно пр..щ...пити чуже сер...це вс.лити чужу душу. Силою примушувати народ зрікатися рідної мо­ви най/біл... ший злоч...//.

 4
Перепишіть текст, уникаючи граматичних і синтаксичних помилок
Блак...тними оч..ма дивит...ся мені в/очі в...сна. Вона ще мол...да ніжнаусміхаєт...ся св...ятково й ч...сто в їїле(т,д)ь чутному дихан...і збудлива таємниц... свіж...сті краси пр...роди що завжди від­ро...жується й відро...жується.
Ще так не/давно бігла по Д(д)ніпровс...ких круч...х рудою л...сицею осін... бігла барвисто х...лодним повівом несло від її пру(т,д)кого бе...поворотного бігу. Так не/давно дихало в мої думки студенті пахом зів...мого лис.ж...я а вже сьогодні лагідне ш...вковисте повітр...я в...сни купає мої оч... вся з...мля наче випр...мінює благ...датну снагу що пом...гає р...сти не/тільк... траві квітам д...ревам а й мріям лю{дс,ц)...к...м.
Стоять верби опуш...ні з...л...неньким лис...т...ям і здаєт...ся чу­ють сплески журавлин...их сурем у піднебес.і л...ген...кий б...нтежл...вий пере...звін пр...зорий кр...шталевий.
Протягом усієїм...нулоїзими я ві...чував щось має статись у цьому світі щось не/м...нуче станет...ся. Й тепер коли пр..йшла в...сна коли війнула м..ні в груди тлумовис.ком перших своїх тонких так.л пам...ятних запахів коли в м.ме все пом...лоділо мов в..рбове пагін...я над Д(д)ніпровс...кою водою то я добре знаю оч..куван..е пр.мшло наче наро...ж..не силою мого бажан...я і наймен...я йому синя та з...лота в... сна на Д(д)ніпровс... ких круч ...х.


 5
Перепишіть текст, уникаючи граматичних і синтаксичних помилок
Укра...н...с...кий рушник про...шов кріз... вік... і нині с.мволізує ч...стоту почут...ів гл...бину бе...меленої любові до своїх дітей до всіх хто не/ч..рствіє душ...ю він щедро простелений близ...ким і далеким друз..ям гос.тям.
У кожній род...ні де підр...стала дівч...на скриня мала повнитися рушниками. їх дбайливо об...рігали ними в кращ...му розумій..і цього слова хизувалися гост..ям і сусідам не/одмін...о показували посаг виго­товленими дівч...ною на видан...і. «Датирушники» трад...ційно озна­чало (з,с)годитися на шлюб і готуватися до весіл...я.
Най/біл...ше обрядових с.жетів пов...язан..их із рушником (с,з)береглося у в...сільному цер...моніалі.
Рушники подавали і брали коли йшли у свати пов...язували м...лодих пр...крашали гільце на дівич-веч...рі нарушнич...к ставали.
Рушники бувають виш...ван..і і ткан.л. Для україн..с...ких виши-ван.ліх рушників характерні спіл...ні ознаки про/те кожен реї...он має свої відмінності як за формою так і за способом виготовлення оздоб-лен...я кольоровою гам..ою.

 6
Перепишіть текст, уникаючи граматичних і синтаксичних помилок
Жит...я квітів поч..наєт...ся з проліск...в. Пролісок кв...тка ніжна але смілива й не/т..рпляч... . Ще не/зійде сніг а вже кріз... в...сняну ніз­дрювату сніго/льодову скорин...ку пнет...ся цупкий пар...сток. Сього-
дні це біло/жовтуватий хвостик завтра це біло/з..лена гостриця піс­ля/завтра це вже довгий з..лений листок з тонен...кою стр...лкою в/серед..ні. Ще за день брунька на кін..ц... стрілоч...киро...квітає в/ра^ тв..рдою білою кашкою. І квітів визоріє тут густо що з...мля знов стає біла відр..ясного х...лодного цвіту.
І не/гайно/ж заквітовуєр..яст. Це вже в...сна. Квіти р..ясту фіал­кові теплі і соняч...ні. І хоч... тіло квітки ще тв...рде напруж...не го­тове до оперт.я холоду і не/годі її дух вже ніжний теплий в...снян...ип. Вона вже пахне.
Потім з...являється ж...втий козелець. Це вже повна в...сна. Квіт­ка г...ряча як сон...це. Вона м...яка і ніжна. Дух від неї йде не/сильний але це вже ар...мат. І росте козелець вже не з ч...рноїз...млі. До/вкола вже не/тільк... торішнє пріле лист...я а й з..лена трава. Над козельцем {с,з)хиляється з ...лена брость і м...лода парость. І тоді р.ясно вибухає фіалковий цвіт.
Густим кил...мом укр...вають теплу землю фіалк.... Вони пахнуть ніжно радіс.но і хвилююче. Випростовує свої м...які волохаті п...люстки тихий сон. Стрімко (с,з)водяться ле(г,х)кі тр...мтливі дзві-ноч...ки. Все затоплює все захоплює все вкриває войовнич...й не/від­ступний шви...кий барвінок. Надходить літо.
7
Перепишіть текст, уникаючи граматичних і синтаксичних помилок
Чи є щось на світі г...рніше за в..ликодній світанок! З діда/прадіда цілющ{а,я) (і,й) не/зрадлива сила вступає {у,в) кожного хто зустріне його. Дзвони над с.лом не/...звонять а виспівують на весь світ в...лику радість Хр..стос воскрес! С.ло не/спить воно/ж/бо ч...кало цієї рад.хті (і,й) йде на/зустріч... їй до церкви. З/уст/в/уста пер..даєт...ся щаслива вість Хр.хтос воскрес! Воістину воскрес! І чує з..мля цю хр..стиян..с...ку радіс.ть (та.і.й) тішиться у в...снян..ому розвоїра­зом з людьми.
Яка це добра і світла година коли с.ло йде на В{в)еликдень до церк­ви! А церква і до/вкола церкви мов в...лиши ж...вий квітник. Люди пр.мшли посв...ятити паску. С.ло стоїть у всій своїй одвічній крас... душевній просвітлен..ості. Рід коло роду як з/давніх/давен усе тут на одному місці.
Ми християни. Один у нас Б(б)ог і однією не/роздільною любов...ю славімо його бо він благосл...вляє нас на взаємну хр..стиян..с...ку лю­бов... і милосерд..я одна М(м)ати Б(Є)ожа а ми її діти одна У(у)країна яка нині воскресає і для якої ми на світі жив...мо.

 8
Перепишіть текст, уникаючи граматичних і синтаксичних помилок
По оби/два боки Рос...і стояли круті горби поперерізувані (і,й) пе­ретяті гл...бокими ву{з,с)ькими ярками і долини (і,й) гори були засипані свіжим білим снігом не/наче л...бедин...им пухом небо було вкрите бі­лим прозорим туманом через туман лився срібний тихий світ ве-чірн...ого сон...ця. На/дворі було тихо мертво. На крутих горбах мрів густий старий дубовий та грабовий ліс вкритий ін...єм.
По/над Рос.ю в лузі стояли рідко ро...кидані ро...кішні старі дуби з рідким ро..кидчастим гіл...ям не/наче порозпинали сотні рук на всі боки. Кожна гілка була вкрита ш...рокою на два пал...ці сму{ж,ш)кою ін...ю. Вузлуваті суч..ки та гілки (з,с)триміли в/гору на/че розчепірені пал...ці рук в... сіли в/низ як пазур(і,и) на пташиних ногах на суч...ках на гілках біліли та світились на/скрізь ні/би довгі гусяч... пера з дріб-нен...кими зубчиками котрі стриміли то в/гору то в/низ то складались пучками букетами звішувались в/низ переплутувались перехрещувались чудними взірцями й світились на/скрізь.
За лугом на горах почався грабовий ліс. Дві високі ні/би фантастич­ні стіни лісу обступили білу пухову д...рогу тонке як ч...рні нитки мо­лоде грабове гіл...я (з,с)пускалось з/верху до самого долу на м...який сніг дрібний ін...й о{б,гі)сипав його ніби тонким пухом та дрібними алмаза­ми ін...й бл..щав світився переливався матовим білим світлом.

 9
Перепишіть текст, уникаючи граматичних і синтаксичних помилок
Соня...ний Київ і бул...вар Ш{ш)евченка... Буйні каштани стоять бе...кінеч...ною шпалерою (і,й) тр...мають на сон...ці ч...десні свіч... свіч... своїх квіток. Каштани наче в...ликі панікадила парадно ро...ставлен...і на вулицях встромл...ні в ч..рну зволожену майс.ким дощ.еМ землю. Вони стоять і тріумфал...но кадять в/небо золотим пилом пахощ...ми буйним пафосом цвітін...я а на листках і на свіч...ках квіток мере(х,г)котять дощ...нки діаманти краплин випромінююч... веселки... А на вулиці йде притан...цьовує сміхом заливається моло-діст... . їхня молодіст... його молодіст... по Ки...ву по столиці його зе­млі по бульвару Ш{ш)евченка бе...журна відважна горда закохан.м мо­лодіст...! їй присвіч...є сяйво фантастичних зелено/рожевих панікадил... Каштани... Вони/ж стояли і в парку його рідного міста свіч...ки його дитинства свіч...ки його юна(тс,ц)тва свіч...ки його лю­бові мрій зітхань і поцілунків ноч...ми травневими веч...рами липневи­ми. Ро...простерши віти густими шатрами вони оберігали його щаст..я його майно його радість буремне кипін...я його молодості. І вони мовчали як змовники (і,й) як змовники шуміли грайливо вітами на/зустріч... прихиляюч... небо скорочуюч... до нього шлях.

 10
Перепишіть текст, уникаючи граматичних і синтаксичних помилок
Що/б осягти оком біл...ше прост..ру на обрії я йду по тр...туару над самим краєч...ком обривчастих гір ніби круч... . М...наю я дві не/давно наса...жені широкі ал...еї по/під самою в...сокою білою сті­ною монастиря й заглядаю з/кручі в/низ де не/давно була (с,з)сунулась гора і де тепер в тій вуз...кій згористій долині зробили дерев...ян..і схо­ди на П(п)оділ і дохо...жу до шпиля над крутим верхом г...ри. Тут з/в..ршечку на шпилі стоїть чудовий кіоск із колонками не/наче гар-неНе.ка каплич..:ка з лавами й дорі{ж,ш)кою на/вкруги. Тут найбільший виступ Владимирки і найвищ...й. З/відсіль я окидаю оком у сей Шерокий простір П(п)оділ усю рівну як луки (Хр)болонь до самих гір с.ла В{в)ишгорода над Д(д)ніпром.
Яка ш...рочін...! Який простір! Я сягаю оком по тому просторі на/захід сон...ця оглядаю його і перед моїми очима темною смугою ні/би вирішуєт...ся на небі пів/круг з гір од А{а)ндріївської гори до К(к)..рилівського монастиря а далі знов сміють пів/круги гори над О(о)болон...ю закручуються у В(в)ишгороді й досягають до Д{д)ніпра в сизій далечі. Сон...це низ...ко стоїть на/заході між білими й сизими хмарками ч...рвоне мов ро. є печене в жару залізо без промін...я. Небо в/низу над лісами делікатно блакитне а по/де/куди ні/би з...лене прозоре не/наче помал.еОване скло. Над О(о)болон...ю в...сять низ...ко білі то­нкі аж прозорі хмарки.
 11
Перепишіть текст, уникаючи граматичних і синтаксичних помилок
У(у)країна... В одному вже тіл...ки цьому слові і для нашого вуха і для вуха чужинців бр...нить ціла музика сму(д,т)ку й жалю. У(у)країна країна сму(д,т)ку і краси країна де най/біл...ше люблять волю і най/мен...ше мають її країна г...ряч...ї любові до народу і ч...рної йому зради довгої віковоїгероїч..мої боро{т,д)ьби за волю в р...зультаті якої вел...тен..с...ке кладовище високі в ст...пу могили руїна та прекрасна на весь світ без.-.мен...а не/відомо коли і ким склад...на після. Тяжкий сон подвійна не/воля і темна ніч... як ворон. Тільки Д(д)ніпро з очер...тами тільки вітер із ст...повими могилами ш...потіли ноч...ми гай-гай умер пр...красний край...
У(у)країна це тихі води і ясні зорі з...лені сади білі хати лани з...лотої пш...ниці медовії та молоч...ніїріки. У(у)країна це марні об­шарпані голодні люди. У(у)країна це царс.ке та пан..с..ке бе...божне свавіл..я праця до сьомого поту.
У(у)країна ро...кішний вінок (з, із, зі) рути і барвінку що над ним світять заплакан.А з...лоті зорі. Поема жалю і сму(д,т)ку краси і не/долі.
От/же одна з найсмутніших ст...рінок у ц...й поемі належить не/видан..ому у всі часи по всьому світі їїогнен...ому поетові в...ликому борцеві за волю свого краю свого люду за бе...межно ш...року волю на всьому світі пон...вол...них народів.
За всіх поневол...н..их близ...ких і далеких.

 12
Перепишіть текст, уникаючи граматичних і синтаксичних помилок
Україн...ці мають усі підстави пишатися тим що їхня Б(б)атьківщина не/раз пер..живала дні сили і слави мала справді л...гендарних г...роїв мужньо пер..носила найважч(і,и) випробуваная коли гинули не/сотні й тисяч{і,и) а міль...они її дочок і синів... І потім як та ка...кова пташка Ф(ф)енікс вїдро...жувалась вир...стала з по­жарищ... і руїн виховувала нові покоління закохан...их у рідну землю лицарів правди і волі. Ми мож...мо втішат...ся і гордит...ся тим що Україна ні/коли не/пон...волювала інш(і,и) народи а лише захищ(а,я)ла себе від ласих на чуже добро близ...ких і далеких сусідів. На/зюаль цілі століт...я вор...гам за допомогою грубого і ж...рстокого як цравило кр.вавого насил...ства облудної брехні і т(д,т)ступу ро...пал\рван..я не/нависті між різними частинами нашого народу удавалося пакувати над Україною. Май/же всі такі завойовники трубили на повний голос кр...чали нахабно бе...соромно і ц...нічно що вони н...суть україн...цям добро і щ...ст...я. Прикро але де/хто (з,із,зі) наших співві(д,т)чизників як не/обачна ри(б,п)ка на гач...к з пр...манкою ловилися ставали на службу до чужинец...ких можно/владців і допом...гали їм гнобити та визискувати свій народ. П...ревертнями і яничарами називають люди таких осіб які за масну ю(ж,ш)ку готові наві{т,д)ь від рідної мат...рі ві...р(е,ї)ктися. Ні/коли не/йшли такою ганебною д...рогою ті люди які з/малку пізнавали правду своїх предків про їхм...нувщину.

 13
Перепишіть текст, уникаючи граматичних і синтаксичних помилок
На кожному крилі г...роду р...сли кущ... темно/з...леного барвінку. Здавалось що він і в/зимку з...леніє бо коли танули сніги то на/світ проб...волось його цупке з..лене/з..лене лист...я не/змучене хол...дом не/скаліч...не м...розом. А коли повітр..я ставало по/мат..рин...ськ(і,и) м...яким і лагідним то барвінок зацвітав зацвітав так не/мов/би небо бри...нуло на землю своєю блакит...ю зацвітав так не/мов д...тячі очі
землі дивились на тебе довірливо. Баба гнівалась коли зб...рали барвін­ковий цвіт. Вона в/загалі не/могла прим...ритися з тим що квітку (с,з)р...вають. Хоч/би будь/яка ця квітка була чи чорнобривці чи духм...яні ружі чи звичайн...сіньк(и,ї) калачики чи настурції чи лісові ...звоники чи ромен. Тим більше її гнівило коли хто/не/бу(д,т)ь не/об..режно зб...рав на г...роді картоплин..ий цвіт коли хтось зр...вав ц..булю із стрілкою яка згодом могла/б дати насін...я коли хтось вири­вав усю ст...блину кропу замість нащ(и,е,і)пати дрібного лист..я. Тоді баба ч...рнішала погляд ставав лихий зіниці ставали з...леними вона бу­рчала про якесь/то камін...я замість сердець про чиїсь хижі пазур(и,і) замість пал...ців. Тоді до баби ні/хто не/підступався а коли вже дово­дилось звертатись то говорили такими вибачливими єлейними голоса­ми що найтвердіший віск міг ро...танути.

 14
Перепишіть текст, уникаючи граматичних і синтаксичних помилок
Гаї заквітч{а,е)ні в ж..вті і б...гряні барви вигрівают...ся під лагід­ним осін...ім СОН...ЦЄМ. Небо високе і синє/синє без жодної хмаринки на його пр...чистому тлі палахкотять д...рева не/наче вогне/скипи.
Час від часу набіжить вітер вдарить тугою хвил...ю по верхо-віт...ях і тоді в/раз закружляє в повітрі золотаво/багряниста віхола зашурхотить падо/листами. Здається що й не/лист...я тр...поче а жа­хтить живе полум...я щоб за/хвилинку (с,з)гаснути ро...прощавшися з вітром і со...нцем.
Осін...ім гаєм який тягнет.хя від П{п)сла по підгір...ю і пі... ступає до самої лікарні йдуть двоє.
Вони йдуть ж...вими килимами що сумовито ш...лестять під нога­ми. Терпкий запах опалого лист...я прон...кає в душу переповнююч... її журливою бентегою. Ще вч...ра треп...тне лист...я гойдалося на гіл...і пило росу й соня...ну живицю і від того взялося жовтизною світилося прозоріст...ю на тлі синього неба.
Та в/ночі не/помітно пі...крався прим...розок до сон...ого дер...ва прихопив хол...дом ніжні колін...ця листочків і ось тепер від повіву віт­ру (с,з)риваються вони з гілок л...тять у жовто/гарячій завії.

 15
Перепишіть текст, уникаючи граматичних і синтаксичних помилок
Рідна мова найбіл...ша духовна коштовність у якій народ зв...личує себе якою являє світові найцін...іші набу{д,т)ки свого сер...ця і мудрос­ті. Рідна мова не/зборна таїна яка робить народ народом і увіч...нює найтон...ші порухи його душі.
Вс...бічному ро...виткові особистості сприяє висока культура мови Це вмін...я правильно розмовляти й писати активно використовувати мовні знан....я творч... застосовувати їх ві...повідно до мети та обста­вин спілкуван...я. Трапляєтеся зовнішня правильність мовлен...я яка ще не/засві(д,т)чує глибокого опануван...я мови. Такому мовлен...ю бракує творч...х барв ст...лістич...ної виразності. Мовле(н,нн)...ве ж мис-те(тс,ц)тво досягається вмілим і доцільним вживай...ям слів різ-но/манітних с.нтаксичних конструкцій. Знан...я виражальних засобів мови і вмін...я викор...с-товувати їх залежно від потреб спілкуван...я вищ...й ступін... опануван...я мовної культури.
 16
Перепишіть текст, уникаючи граматичних і синтаксичних помилок
З ран...ього дитин(ст,ц)ва і до глибокої старості людина не/від... ільно пов...язана з мовою. Це єдине знаряд...я що вивищ...є люди­ну над світом робить її не/здолан...ою в пошуках істини. Ро...починається прилучен...я дитини до краси рідної мови з милих ба­бусиних казок і мат...рип...с...кої колискової пісні. Кожен день дає нам урок пізнан...я. І завжди іскріз... наш учитель мова.
Усі діян...я наші думи і сподіван...я закріплюються у слові. Слово це наше найзіркіше око наймогутніша сила. Через слово людина пізнає те що не/доступне було бе... посередньому сприймай...ю. У ньому від...зеркалюються всі «айсберги» світу.
За допомогою слова ми проникаємо в думи і почут...я які хвилювали людей за тисяч...літ...я до нас. Тако/жможемо звернутися до далеких нащ...дків і пер...дати їм у слові найсокровен...іше. Слово найвірніший посланец... з минулого в сьогоден...я із сьогоден...я в прийдешн... . За-вдяк. . його могутності не/замулюється лю(дс,ц)...кий досві(д,т). Це схованка мудрості і не/вм...рущості народу. 17
Перепишіть текст, уникаючи граматичних і синтаксичних помилок
Ні/хто не/знає де його доля по/переду по/заду чи з/боку. Він вірив що по/переду в роботі в не/всипущій роботі в любові до землі до колоса до людини.
До гіього страшного веч...ра він мав дуже б...гато любові і до вір­них дівочих очей що ча'іли в собі знаду і чари і до сивої мудрості в над-бров...їякої (з,с)ходилося два віки і до мат...ринства що біля персів не­се не/білі вузлики а наше майбутнє і до того далекого орача що під обрієм іш...в за плугом і до тієї жниці що тр...мала на руках снопи і літо і до тих лелек які в/досві{д,т)а будили його або він будив їх.
Данило любив як вигинаючись б...юч(и,ї) на/сполох аж до самого не­ба половіли ниви і мав радість коли червень клав с.вину на жито а зо­лотінь на пш...ницю. Він любив коли в/досві(д,т)а липень кл{е,и)пав ко­су коли серпень цілими днями тихо/війно сіяв у рахман...у землю зерно надії і вересень (з,с)тишував напів/сон...у пісню (дж,ж)меля він любив як літні веч...ри бр{е,и)ніли маківками а осін...і тр...мали в підволоха-чен...их гніздах зорі він любив пахощі свіжого хліба й золоту задуму со­ня...ників. Довірливий і вразливий він бентежно пр...слухався до чийо­гось жит...я і до плину води що жебронить і грає у корін...і і до всієї хліборо(б,п)ської ст...рони що тр...малась на сивому житі і добрих спокійних орач.. .х.

 18
Перепишіть текст, уникаючи граматичних і синтаксичних помилок
Духом звитяги мужнос.ті пра/давньої слави овіяний край де наро­дився (О,о)лек-сандр (Д,д)овженко край що з/давніх/давен звик до (дз,з)вону щитів та табель воя(тс,ц)...ких. Будь/де станьте вслухай­тесь і почуєте сивий епос озивається з/відусіль віки пром...вляють до вас могутнім голосом мисте(тс,ц)тва. І воно тут зриме ві(д,т)чутне то в камені творч...м живе то в красі вишивань то в нетлін...ості ме­лодій розма(ї,і)те народне мисте(тс,ц)тво є тут часткою бут...я як саме повітря як тополя край шляху як оті сині ескадри хмар що повні громів бл...скавиць та рясних високих дощів ціле літо потужно ходять над (Д,д)овжетовим краєм.
Одного разу не/подалік Сосниці дов...лося бачити на сіножаті ко­сарів. Не/косарі витязі йшли! Один/в/один крок/за/кроком ішли не/квапною ходою що знають свою силу на/довго беруть розгін май/же урочисто з трудовою гідніс...т...ю звершують свій начеб/то будем..ми труд. Очей не/можна було відве(з,с)ти від цієї картини статні високі красиві рухалися в єдиному ритмі все тією/ж не/квапно/величавою «хо­дою витязів». Наче після походу в степи половец...кі дружин..мки по­вернулися до/дому й стали до праці і водночас відчувається що перед нами натура глибоко творч... мислитель трудар сповнен...ий внутрі­шньої гідності в очах світиться проникливий і не/щадний розум об­лич...(а,я) познач...не тонкими рисами духовності.

 19
Перепишіть текст, уникаючи граматичних і синтаксичних помилок
Д...рога! Як б...гато вона може ро ...повісти допитливому сер...цю навіяти і радість і журу воскресити в пам...ят...і давні/прадавні пере­кази і бувальщини: Благодатний (Ш,ш)евченківський край ро...гортає перед нами свої рамена.
По/біля дороги привітні альтанки в шумі дерев з криницями що так і просять зупинитися ві...почити помріяти під шел...ст листу напити­ся цілющ... ї води з живого джер.. .ла.
День ро...прозорився со...нце стоїть у зеніті навіть пр...пікає. 1 ми зупиняємося коло однієї з пр ...дорожніх альтанок забачивш... біля неї криницю з журавлем. Там ві...почиває на лавці літній ч...ловік певно ко­лишній солдат бо на протезі. Вітаємося з не/знайомцем і для годиться просимо дозволити напитись.
Пийте будь ласка! Для того й криниця.
Вода блищить всього лише за два/три метри і в глибині криниці від...зерка-люються тихі небеса. Вода смачна й холодна. Чи не/тому що настоян...а на соках які вибро(дж,ж)ують у корін...і верб і тополь що оточили пів/колом альтанку. Праворуч... криниці росте горобина а з/ліва май/же біля зрубу у пишному намисті червона калина.

 19
Перепишіть текст, уникаючи граматичних і синтаксичних помилок
Д...рога! Як б...гато вона може ро ...повісти допитливому сер...цю навіяти і радість і журу воскресити в пам...ят...і давні/прадавні пере­кази і бувальщини: Благодатний (Ш,ш)евченківський край ро...гортає перед нами свої рамена.
По/біля дороги привітні альтанки в шумі дерев з криницями що так і просять зупинитися ві...почити помріяти під шел...ст листу напити­ся цілющ... ї води з живого джер.. .ла.
День ро...прозорився со...нце стоїть у зеніті навіть пр...пікає. 1 ми зупиняємося коло однієї з пр ...дорожніх альтанок забачивш... біля неї криницю з журавлем. Там ві...почиває на лавці літній ч...ловік певно ко­лишній солдат бо на протезі. Вітаємося з не/знайомцем і для годиться просимо дозволити напитись.
Пийте будь ласка! Для того й криниця.
Вода блищить всього лише за два/три метри і в глибині криниці від...зерка-люються тихі небеса. Вода смачна й холодна. Чи не/тому що настоян...а на соках які вибро(дж,ж)ують у корін...і верб і тополь що оточили пів/колом альтанку. Праворуч... криниці росте горобина а з/ліва май/же біля зрубу у пишному намисті червона калина.

20
Перепишіть текст, уникаючи граматичних і синтаксичних помилок
Хата баби Докії стоїть край лісу що підходить до Хорлиці і чимось схожа на гриб/боровик. Не/висока пр...земиста з потемнілою покрів­лею тільки стіни завжди білі ніби позичили вони того кол...ору в б...резового гаю що росте не/подалік. Давним/давно колись справляли в ній новосіл...я водночас з весіл...ям молодою нар...ченою переступила Докія тоді поріг нової оселі що/б стати тут господинею.
{У,В) Цій хаті пізнала вона своє щаст...я перші радості мат...рин-ства. Зазнала й горя не/повернувся її чоловік з {Г,г)ромадянської війни і зосталася Докія вдовою у двад...цять п...ять літ з двома малими си­нами на/руках. Від Трохима залишились тільки буд...онівка та шабля пр...ніс її з війни Роман Береговець і передав Докії на/пам... ять як запо­відав боєц... Зозуля вмираюч{і,и) на полі бою.
М...нали літа і все далі/й/далі ві(д,т)ходив той ч...рний день коли довідалась вона про смерть свого мужа коли гірким ридан...ям і ту-жін...ям виповнилася хата. Росли сини ніби граючись нав/випередкира­зом ходили до школи і що/веч...ра верталися до/дому. Удовин...а хата пахла всяким зіл...ям не/тільки в/літку та в/осени а й в/зимку. В сінях на горищі в...сіли засохлі ромашка й мат...ринка сон/трава і чебрець нагідки і любисток усе що росло в лісі чи край/дороги в/полі.
  
 21
Перепишіть текст, уникаючи граматичних і синтаксичних помилок
Переджнив...я! Це така пора коли в сер...ці с.лянина сходят...ся радощ... й тривоги хліба а по/між ними снуют...ся й снуют...ся древні певне ще з язич...ниц...кого віку пр...хоплені хліборо...ські жалі. Жаль
було сивого й золотого кол...са що нагойдався нашел...стівся наспівав­ся за літ...чко в полі і вже завтра зітхаючи впаде на землю поїде до добрих людей ляже теплим хлібом на/столі.
До колоса до цар/колоса Данило мав не/змін..ми треп...т душі ч...кав із ним зустріч... ще тоді коли він лише вгадувався в з...леному в...снян...ому (з,с)повитку любувався як на його по/дівочому ніжних віях тихо бр...ніли цвіт і роса радів коли він наб...рався сили у тиховійній за­думі схиляв голову. І хоч скільк... Данило дивився на це чудо що з/року/в/рік ні/би повторювалось надивитись не/міг і навіть сині волошки здавалось йому вир...стали тому що стільки очей милувалося кол...сом.
На/певне все жит...я він буде мати і радість хлібів і житній сму­ток що перейш...в до нього може від пращ...рів/полян. Чи забо­бон..Леть чи обмежен...ість це? Ні не забобон..Леть не обме-жен...ість а с...в...ятість до того доброго зіл...я до того зерна що дає людям снагу й жит...я.
Благ...словен...а ця тиша дозріван...я землі дозрівай...я надій хліб...роба.

 22Перепишіть текстуникаючи граматичних і синтаксичних помилок
Заходит... ніч... . У степу по/волі т...мніє. Со...нце давно/давно за­йшло і наві(д,т)ь сму(ж,иі)еч...ка веч...рової зорі на/заході вже (з,с)лшіяла. Світ на/вколо якийсь дивний сірувато/фіалковий одно-тон...ий і бе{з,с)тінявий. Вони {і,й)дуть глухою м...ж(о,е)ю лише двоє {з,с)дається загублен...і по/серед оц{і,и)х ст...пових просторів. І так добре так хороше їм разом! Тр...маюч{і,и)сь заруки ступають кожне своєю ле(д,т)ь накочен...ою колією. А по/між ними не/скінчен...ий валок порослий травами полинцем пер...плет...н...ий в...юнкою з білими (дз,з)віноч...ками цвіту. Полинець цвіте духм...яно пахтить не/змішуючись ані з терпким запахом материнки ні з тонкими ле{д,т)ь ві...чутними пахощами не/видимих хмарин. Ліворуч... скільк... й видно аж до самого обрію ще темний засіян...ий соня...ником в...личезний лан. Праворуч... смужечки жита пш...ниці от/от уже в стрілку пі­дуть. А по/між ними ч...рні стріч...киріл...і чиєсь так і не/зібране з осе­ні соня...ничин...я, а по ній хмаровий ...я ро...квітлих тернових кущів.

23
Перепишіть текст, уникаючи граматичних і синтаксичних помилок
Все м.має і все проходить але продовжується жит.я джер..ло якого любов. І як най/густіший дим не/в/силі заступити со...нця так і
найч..рніше зло не/в/силі подолати д..6ро. Не/вм..рущим є все що здібне любити. В любові тр..умфує над тьмою світ соня..ний пр..красний бо-жествен.мй світ. Над ч..рними кратерами бомбових впре пробиваються ніжні пагінці трав і квіток. Над пр..рвою буйним цвітом зацвітає весна! Не/переможним є все що роджене для творч..сті для радості й цвітін.я. Прол..ються проливні дощі громові і (з,с)миють очистять усе. І зацвіте рясним цвітом те чому цвісти належить що народжене цвісти й буяти і поросте бур...янами те чому порости бур...янами на­лежить. І згниє геть те що своїм сер..цем злобним умерло захлинулось у зненав.хті вдушилось у жорстокості все те що не/жило а чаділо. І ввійде той чад і сморід у сиру землю в гл.бини її найдал..ші. І тоді ви­соко в небо підійметься сад чарівний над злом і над смородом буйно ро..квітлий на ній на родюч.м землі. І пливтимуть над ним біло/сніжні хмарки воркуватимуть в ньому закохан.л горлиці радітимуть в ньому люди щ..сливі а з -високих його верхові(д,т)ь со.мцем осяя..них па­датимуть радісні сльози як перламутрові бли(з,с)кіткирос.
24
Перепишіть текст, уникаючи граматичних і синтаксичних помилок
Прямо над наш{е,о)ю хатою прол..тають ,леб..ді. Вони л.жять ни(щ,жч)е ро..патланих обвислих хмар і (с,з)трушують на землю бен­тежні звуки далеких (дз,з)вонів. Дід говорить що так співають леб..дині крила. Я придивляюсь до (ї,і)х-н..ого маян..я прислухаюсь до (ї,ї)хн..ого співу і м{е,и)ні те/ж хочет.хя пол..тіти за леб..дями тому й підіймаю руки на/че крила. І радість і смуток і срібний персзвін огор­тають та/й огортають м{е,и)не сво(ї,і)ми снуван..ями.
Я стаю ні/би меп..шим а на/вколо біл..шає росте і міниться увесь світ і загачене білими хмарами небо і одно/ногі скр..пучі журавлі що ні/коли не/ пол..тять і полатані в..селим з..леним мохом стріхи і бла­китна діброва над слом і ч..рно/тіла туманцем підволохачена земля що пробилась з/під снігу.
І цей увесь світ тр(е,і,и)поче мінит...ся в моїх очах і від..аляє та й від..аляє леб..дів. Але я не/хочу щоб вони одл..таж від нас. От коли/б яки­мось дивом послухали м(е,и)не зробили круг над селом і знову прол..тічи над наш..ю хатою. Я замислююс. а на/вколо м(е,и)не поч..нає кружляти видін.я ка{з,с)ки її не/розгадані дороги дрімуч(і,и) про/ліси і ті гу­си/лебедята що на своїх крилах в..носять з біди малого хло{б,гі)ця.


25
Перепишіть текст, уникаючи граматичних і синтаксичних помилок
Одна тіл..ки з/них полонянок с.діла в кутку задивлена у простір (і,й,та) заслухана в голос власної душ.. . Не/плакала не/нарікала і на-ві(д,т)ь не/зітхала хоч., видно було що т..рпіла може й більше від
других тим німим і бе..мовним терпін..ям замкнен..иму душі на замок гордості.
Молода ще була літ коло три.цяти блідо/лиця з великими яс­но/синіми як фіалки очима із темно/попелястим волос.ям. Уста малі не/скорі до сміху палені краскою свіжих малин і вся вона нагадувала не/буйний степ а лісову галяв..ну овіяну таємними ч..рами літнього ра­нку не/свідомого грядущої днини.
Буйне волос.я переділ..не по/середині голови обрамляло сумовите лич.ко і сплет.ме було по/заду на круглій мов (з,із,зі) слонової кості шиї у тугий (Г,г)рец..кий вузол. Було в тій молодиці щось від (А,а)нтич..ної богині і щось від христи.мс.кої мадон.и; по/між ж..єими ж..нками (з,с)кидалась вона на гостю з далеких не/відомих країв. Сумна достой­ність веліла шанобливо ставитись до неї.
Одяг тієї жінк.. не/так б..гатий як гарно достоєний до неї тем­но/фіолетовий жупанець із горно/стаєвіш білим коміром щ.ро охоп­лював її струнку постать мов притулювався до неї жовті сап..янові чобітки виз..рали з/під плахти а на вирізі тон..сенької сорочки мерех­тіло кілька ря..ків рівних круглих перел вел.чини горохового з.рня. 
 26
Перепишіть текст, уникаючи граматичних і синтаксичних помилок
Степ квітував. Не/займаний з/віку не/ораний високо/травний. Що то було за видовище! Маюч.. в собі красу моря його велич., блиск і надмір сві­тла маюч.. в собі тако/ж м..гутність лісу і його тих., віков.. шуми степ окрім цього ще ніс у собі що/сь своє духм..яне не/повторно/степове влас­тиве тіл..ки йому оту шовкову ласкавість оте ніжне замріяне дівоче.
Ковили... За со.мцем сталево/тьмяні а там під со.мцем скільки зір ся­гне сяюч.. молочн.. як морс.ке шумовин.я. Перегортаються з/боку/в/бік з/легкаро..гойдан..йми хвилями пл..вутьрозливаючись до самого неба.
Благословенна тиша на/вкруги. Лише зашерхоче десь суха з..лена ящірка пробігаюч.. в траві бризнуть в/різнобіч.. з/під ніг коники/ковалі та ще й жайворонки дзюркочуть у тиші проймаюч.. її в/гору і в/низ не/видимі у повітрі як струмки що т.муть і т.луть розма.ті джер..льно/дзвінкі. Здається співає від краю до краю саме повітря спі­ває мар., во що вже схоплюється де/не/де над ковилою. Ось/ось хлюпне воно з/край/неба з/за ковилів.

 27
Перепишіть текст, уникаючи граматичних і синтаксичних помилок
Веч..рня вулиця в бер..гах вишневого цвіту. Веч..рня вулиця наче дно річ..ки по якому ти {і,й)деш (і,й)деш по груз..кому піску а з/обох боків над тобою (з,с)билися білі пахуч.. хвилі. Вони поки/що застигли вони
поки/що дивлят..ся цікаво на тебе кожною своєю квіточ..кою вони ні/би очікують слушної миті що/б линути до/низу в цей не/природний вакуум і зал..яти його до/верхів. Накрапає теплий справді/таки дрі­бен/дрібен дощ.к д..рева стоять чи то в/парі чи то в ріденькому ту­ман..ці який зм..якшує все злагіднює і маєш таке відчут..я ніби зараз ти присутній при акті першо/творен..я ніби ти перешся в первісні ча­си. Бо й тоді так само цвіло дерево...
Ще ж наче й не/о(д,т)цвітати са(д,т)кам завтра чи по/завтра бо яблуні лише (з,с)б..раються випустити цвіт на/волю а про/те на землі вже біліє опалими п..люстками. Й ч..рна з.мля здається від них ще т.мнішою відмолож.мою. І хоч кр.мицю накривають дерев..яною на­кривкою а про/те у витягнутому відрі води плавають (з,с)марнілі зводянілі п..люстинки бо/ж вишня стоїть н*ад самою кр.мщею. Ось ти сам нахилився і з голови твоєї посіялось два чи три кружливих крилечка.
Можна стежити як см..ркає небо повітря йро..квітлі д..рева те/ж см..ркають. Частку за часткою свого пелюсткового світла від.мють вони похмурим посланцям ночі про/те не/все про/те де/що залишають і собі. А тому гаснуч.. не/зовсім пр..гасають і піз..нього веч..ра вони оба­чно так хворобливо світяться а потім і в/ночі коли вийдеш на них по­дивитися вони вперто не/примеркають випромінююч.. хоч і коротке хоч і {з,с)жухле та все/ж/таки світло а далі вже під/ранок вони ніби омившися свіжістю починають те/ж розвиднятися разом із досвіт­ком і не/давно прижухле їхнє світло займається не/вбитою внутрі­шньою снагою. І хоч прагла погасити їх ніч хоч як силкувалася вбити їхню чисту душу але не/вбила й ось тепер при сонці всі вони раптом вибухнули ясним цвітін.ям і воно таке яскраве що зат.марює і цей день...

 28
Перепишіть текст, уникаючи граматичних і синтаксичних помилок
Школ.. моя! Радість моя! Не/впізнан..ою зробили тебе роки а ти в пам..яті моїй ж..веш такою якою побачив у/перше в той далекий трид..цять ш.хтий рік коли ступив на твоє подвір..я ще молодим та з. .леним учит. .лем...
А колись вона була мов лялеч..ка весло сміялась білизною своїх стін вабила до себе привітним блиском ш..роких вікон. Над нею в/день і в/ночі шуміли могутні повні сил і снаги осокори а біля них на світлій соня..ній галяві мов сстра у пишному вбран.Л молода біло/кора б.реза в..села й привітна бе..тямно закохана у вітер який так любив ранками й веч..рами розчісувати їй довгі з..лені коси...
Давненько все те було. Але його не/забудеш не/викинеш із жит..я.
Не/хай сьогодні не/далеко від старої занедбаної гордо в..сочить но­во/збудована школа. Вона молода повна сил зн.. важливо коситься глум­ливим бли.жом вікон на стару присадкувату поч..рнілу. Пишається вік­нами важкими карнизами і наві(д,т)ь гострим шпилем без якого не/зміг обійтись арх..тектор віддаюч.. данину не/розумній моді. Нова школа хизується на всю околицю своєю писаною обновою і саме на ній а не на тій старенькій що бачила все і пер..жила все спиняється око перехожого.
Ну що/ж кожному своє побажаймо новій школі побачити {в,у) своїх стінах стільки/ж х..рошого й доброго скільки його бачила стара напів/забута яка скромно по/старечому тулиться до нової молодої...
 29
Перепишіть текст, уникаючи граматичних і синтаксичних помилок
На Федор.мому г..роді жоржини ро..квітли останніми. Поруч із ними ще тяглися їжакуватими голівками до не/щедрого вересневого со.мця блідо/рожеві айстри паперово шел.хтіли під не/зримими паль­цями вітру зап.. чалені хр..зантеми. Хоч як кохалася у квітах Федора та не/любила по/довгу просиджувати біля них без діла відпивалося їй від не/запашного цвіту журливістю ос.. ні.
Дивною була ця Федора на елі її хто не/долюблював а хто й побою­вався. Суха рівна як палиця і по/чоловічому висока жилава зодягалася у щось вдовин..є ч..рне запиналася грубою хусткою по самі брови і ходила слом що та мара не/говірка й сувора.
Здавалася Федора старішою за саме сло за ту ч..рну землю на якій жила. Старішою й за гай той далекий з/за якого ранками вико­чувалося со.лще і тоді д..рева пломеніли що/раз ніби охопл.лі по­жежею старішою за геть порослий мохом покритий пліснявою да­вній колодяз... біля і)..ганської могили лисого пі(щ,сч)аного пагорба що гулею вискочив серед рівного мов тарілка степу. {В,У)сьому ч..рному хмарному пр..давноьму що було у нашому елі Федора до­водилася не/мовби ріднею. А ще мала звичку яка була об..єктом гос­трої цікавості сіл..с.ких хлопчаків. У не/году чи заметіль у днину погожу й теплу як сон не/мовляти у ветровій чи пе/пролазну роз­таль виходила Федора у степ зустрічати со.мце. Стояла що та во-гиепоклон.мця від першого промін..чика до врочистого виходу з/за гаю вогнен..ої вел..тен..ської кулі і хилила ні/коли і ні/перед/ким не/схилену голову і сиве пасмо вибивалося з/під ч..рної хустки. Ко­лись давно саме в такий ранковий час фашисти розстріляли її сина її єдину дитину. Тому й ходить зустрічати со.мце. Наче хтось по­силає іди Федоро іди може побачиш сина...
 зоПерепишіть текстуникаючи граматичних і синтаксичних помилок
(В, У) гулі століт...ь у не/здолан.,ості народної пісні у злетах мислі у праці й борні зростало і розпросторювалося у світ найкоштовніше творін..я україн..с...кого народу основа його духовності рідна мова. Україн..с...ку мову як і її сестер російську і білоруську народила дав-ньо/руська мова/мати. Від давньо/руськоїукраїн..ська мова отримала у спадок і матірне благословення і глибокодум.я (Н,н)естора/літописця і нев.янучу красу сповіді про (І,і)горів похід і вічну розмову Дніп­ра/Славутича і пориван..я у/вись золо/точ..лої (С,с)офії... Благосло­венна з..мля і блакить неба ніжна і геро{і,ї)чна душа народу його твор­ча наснага міцнили україн..с...ке слово поставивши його в лави наймелодійніших у світі.
Усі прояви життя від тр.мтін.я травинки у лузі до пророч..ї (Т,т)арасової думи зб..рігає народ у рідному слові передаюч.. нащ..дкам естафету гідності мужності і любові. Проходять віки вм..рають лю­ди але ж..ве народ до/поки лунає рідна мова й пісня рідна до/поки буде перегук поколінь і потреба сер..ця шанувати (і,й) леліяти слово матері до/поки буде жага творч..сті і в ній щоден.м причетність кожного з нас до жит. .я слова рідного.
Мову творять і дають їй крила слова. Вони різні за віком як і д..рева у віковіч.мому лісі. Стоять правіч.мі д..рева слухаюч(і,и) потаємний шепіт дорослих побратимів і придивляючись до першого поруху листя­чка у д..ревець молодих. Могутні.прад..рева кілька/сот/літні вел..тні чули голос наших пращ..рів тупіт ординських коней вслухалися у слова козацької пісні. Про/те жодне дер..во наві(д,т)ь найповажніше у пра-давності своїй і найвід...аленіше від нашого часу не/могло сягнути пра­віку окремих слів.
Так слово «мати» іменує наші святощі і житиме вічно. Воно розпочало свій жит..єбіг (з,із,зІ) перших днів існування української мо­ви і прямує у майбутня.1
1. Перепишіть речення, уникаючи граматичних і синтаксичних помилок.
Не/випадково (Ш,ш)евченківськ.. інтонац..Лмотиви народної пісні так часто озивают.,.ся ві.яунюють у поезіях Василя Симонен-ка. Не/підробна гл..бока народність органіч..но притаманна його творч.хті його поглядам на світ і на жит..я на своє покликан.я в ньо­му. Перед нами мол..да людина яка до важливих істин {з,с)добувалась сама жила своїм розумом не/позич..ними уявлен...ями перед нами образ людини для якої етичною нормою стала сувора майже аск.тична ви-могливіс.ть до себе прагнен.я самовдосконалюватись готовність взяти будь/який труд будь/який випроб на себе ради щаст...я народу Батьківщини лю(дс, ц)тва.
2.   Відредагуйте речення.
1. Річка, кривуляюча поміж берегами, несла свої води до моря. 2. Від духмяних пахощів сіна у мене, лежачи на горищі, поморочилася голова. 3. Колеги по роботі поздоровили Олександра Андрійовича з днем наро­дження і вручили йому вітальну адресу.
3. Правильно запишіть слова іншомовного походження. Інцидент, кор..гувати, маркетинг, юр..с...дикція, д..серт, д..ф..рамб,
акр..д..тив, белетристика, інгр..ді...нт, ід..нт..фікаційний.
4.  Вставте, де потрібно, пропущені літери.
Форпосний, щасливий, зловісний, закарпа(тс,ц)ький, доблесний, песливий, тиж..невий, гігантський, кіслявий, благовісний.
5.  Замість крапок поставте, де треба, апостроф.
Грав.мра, мавп.ячий, торф.яний, . суб..єктивний, сер.мозний, з..єднати, моркв.яний, В.ячеслав, р.ясно, ф..юзеляж.
6.  Напишіть, де потрібно, слова з великої літери:
Ярослав мудрий, академія наук україни, сполучені штати америки, тичинине слово, північна буковина, народний артист, восьме березня, міністр освіти україни, палац спорту, спілка художників україни.
7. Провідміняйте: молоде теля, старий дуб, забута молодість, ро­дюча земля.
8. Запишіть слова разом, окремо, через дефіс. Високо/авторитетний, фінансово/промисловий, народно/пісенний,
східно/український, біло/сніжний, темно/шоколадний, художньо/докумен­тальний, діаметрально/протилеж-ний, східно/європейський, мало/дослі­джений.
9.              Напишіть прислівники разом, окремо, через дефіс.
Коли/не/будь, на/жаль, далеко/далеко, по/тихеньку, с/першу, на/зус­тріч, до/дому, в/далині, в/цілому, на/зло.
10.             Провідміняйте числівники: 777, 149.

2
1. Перепишіть речення, вставляючи пропущені літери та роз­ставляючи розділові знаки.
/. Одні зникають з жит..я тому що їх просто руйнують хв..роби другі/ж згорають як бійці в атаках падають опал..н..і на тяжких бе..настан..их вогнях своєї праці і творч..сті. Таким м..ні уявляється Ма­лишко {О. Гончар). 2. На/вкруг рясні стоять сади платани і каштани та шел.хт верб у пам.ят.А не/тане (М. Рильський). 3. Бо Ісус якого в народі звали Христом знав уже що не/має межі зречен.я для тих що до­сі називали себе Його учнями (В. Домонт). 4. Мені відкрилась істин..а п..чальна жит..я зникає як ріка Почайна (77. Костенко). 5. Із.рио мусить вм..рти щоб дати в жит..є/давчому житі Жит..я... (Є. Маланюк).
2. Запишіть словосполучення, виправивши помилки. Дивитися вслід машини, боявся холодну воду, описувати про подвиг,
був удостоєний званням, приділяти увагу на культуру мовлення, пере­йти через дорогу, автомобіль загруз у болото, забув за уроки, милува­тись на квіти, упевнена у тебе.
3. Вставте, де потрібно, м'який знак або апостроф. Медал.мон, мільйонер, м..юзик-хол, н..юанс, порт..єра, прес-пап..є,
Рив..єра, Севіл..я, фокстер..єр, шампін..йон.
4.  Вставте пропущені літери.
Д..р..ктива, ц..буля, к..зак, б..гатир, слов'янин, шістдесят, пр..дтеча, кріпа(тс,ц)ький, (з.с)клеювати, священ.лік.
5.  Вставте пропущені літери.
Мудріст..ю, щаст.я, без..вучний, пам'ят..ю, рішел..є, стат..ей, дол..ар, суф..ікс, імміграція, ат..еїзм, роззброювати.
6. Напишіть, де це необхідно, слова з великої літери: туманність андромеди, ренесанс, перша світова війна, провулок
михайлівський, кабінет міністрів україни, яблуня китайка, надзвичай­ний і повноважний посол, інститут мистецтвознавства, райвійськко-мат, китайська народна республіка.
7. З поданого ряду слів виберіть іменники II відміни, підкресліть їх і поставте у родовому та орудному відмінках однини.
Земля, ніж, весілля, батько, мати, Київ, мед, плем'я, окуляри, воля, стіл, дощ, площа, пісняр, мир, паркан, Карпати, любов, ніч, дорога.
8. Напишіть слова разом, окремо, через дефіс. Ново/українка, жень/шень, жук/носоріг,  пів/острів,  екс/прем 'єр,
євшан/зілля, російсько/український, біло/сніжний, військово/зобов 'яза-ний, десяти/поверховий.
9.  Провідміняйте: 687, кілька місяців.
10.  Напишіть прислівники разом, окремо, через дефіс.
В/гору, в/цілому, на/весні, до/речі, з/рештою, що/неділі, до/останку, до/дому, за/світла, в/далечінь.

3
1 Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки і встав­ляючи, де потрібно, пропущені літери.
 дивується певне Господь коли і де не/помильним будуч.. помилився допустивш.. до того що наділ..на розумом істота вінець його теорій..я не/чує й не/ві..чуває гармонії Природи бе..жально нівечить її знищує се­бе саму і помислами своїми та ділами двоєдушніс..т..ю і фальшою не/навист..ю і заздріст..ю владолюбством і жорстокіст..ю прикмета­ми які у храмі Природи не/існують топче і руйнує її довершен.. ість.
2.  Виправте ті конструкції, які є помилковими.
Хотіла додати ще й про те..., це стосується до мене..., запобігти цих помилок..., уникнути зайвих клопотів..., у повній мірі можна відне­сти..., опанувати фразеологічними скарбами..., при допомозі вчите­ля..., хотілося б відзначити про те..., треба наголосити на те..., ідеться мова про... .
3.  Вставте пропущені літери.
Ар..фметика, директор, с..кр..таріат, б..гатий, х.зяїн, (У,у)ман..ський, фаши(ст)-ський, шістдесят, казанський, воз.. 'єднання, соня..ний.
4.  Вставте пропущені літери.
Пр..гнобити, (с,з)палити, священ.мй, безкорисливий, пта(ст,цт)во, блажен.ми, матір..ю, сторіч..я, старан..о, пр.звисько.
5.  Вставте, де потрібно, м'який знак або апостроф.
Б..юро, б..юст, вал., юта, вар..єте, В..єтнам, дез.. інформація, п..єдестал, шампін.мон, дубл..яж, ж..урі.
6.  Правильно запишіть іншомовні слова.
Бон..а, ат..естат, брут..о, труп..а, ал..ея, ап..еляція, кросворд, гал..ерея, бюл..етень, десерт.
7.  Напишіть, де це необхідно, слова з великої літери:
бульвар академіка вернадського, сонячна система, демократична партія україни, конституційний суд україни, епоха відродження, гро­мадянська війна, трипільська культура, болонка, укрінформ, міськрада.
8. Напишіть слова разом, окремо або через дефіс. Сто/шіст/десяти/річний, пів/Ялти, полин/трава, віце/прем 'єрський,
інженер/конст-руктор,    народно/пісенний,    без/відома,    по/закону, в/решті/решт, пліч/о/пліч.
9. Перепишіть, підкресливши іменники III відміни. Поставте їх у родовому, оруд-ному та кличному відмінках однини.
Смерть, земля, поле, окуляри, юність, любов, сталь, кошеня, рибак, пристань, мати, жовч, слюсар, зелень, урожайність, батько, парк, га­лузь, родина, вудилище.
10.             Провідміняйте числівники: 597, 2/3.

4
1.  Спишіть, розставляючи розділові знаки. Вставте пропущені літери.
Певно на глибин.. их струмках народних традицій умілості й до­свіду трудового люду викладають уярмлен..я своїх криниць талано­виті майстри народної творч.хті... Хтось із них може ходить в яр в.хною коли ще сплять вербові котики до того місця де в/перше ще в дитинстві побачив як тут на очах заструмувала водиця згадує як загачували її на загін..чику його закоцюблі пальці а потім пускали на пр..булій скаламученій воді ч..вники із сірникових коробоч.ж (В. Качкан).
2. Запишіть словосполучення, виправивши помилки. Дивитися вслід машини, боявся холодну воду, описувати про подвиг,
був удостоєний званням, приділяти увагу на культуру мовлення, пере­йти через дорогу, автомобіль загруз у болото, забув за уроки, милува­тись на квіти, упевнена у тебе.
3.  Вставте пропущені літери.
Д.херт, ч..рнетка, норвезький, гайоч..к, закривавити, компетентний, конф..д..н-ційний, закарпа(тс,ц)ький, пр..ор..тет, форпос.ний.
4.  Вставте, де потрібно, пропущені літери.
Роздоріж..я, пр..мудрий, папорот..ю, качин.мй, священ.мк, {з,с)фотографувати, л.яний, (з,с)шити, молод.м, довгождан.мй.
5. Поставте, де потрібно, м'який знак або апостроф. Мен..ший, шіст.мадцять, комп..ютер, сер.мозний, Іл..я, жул..єн,
ад..ютант, під.мом, медал.мон, торф.яний.
6.   Правильно запишіть іншомовні слова.
С(і,и)лу(е,є)т, р(е,и)жим, імміграція, р(і,и)ф, Мадр(і,и)д, Корд(і,и)льєри, С(і,и)ц(і,и)лія, Ка(і,ї)р, без(і,и)дейний, х(і,и)мія.
7.  Напишіть, де потрібно, слова з великої літери:
давня русь, українська земля, гора говерла, схід сонця, чумацький шлях (астрол.), галактика, сонячна система, країни близького сходу, міжнародний благодійний фонд, семилітня війна.
8.  Напишіть слова разом, окремо або через дефіс.
Чорно/волосий, південно/східний, механіко/математичний, народ­но/визвольний, воєн-но/політичний, віч/на/віч, на/світанку, під/час, на/при/кінці виступу, на/перекір долі.
9. Перепишіть, підкресливши іменники II відміни. Поставте їх у родовому, місце-вому та кличному відмінках.
Колектив, величина, нянька, театр, гопак, круча, нянька, понеділок, вересень, вежа, рік, площа, стіл, університет, Китай, Київ, мати, оку­ляри, Карпати.
10.                  Напишіть числівники в орудному відмінку: 0,159; 675; 276; 777; 90; 196 000.


 5
1. Спишіть, розставляючи розділові знаки та вставляючи про­пущені літери.
А хтось може рано/порано доки спить старенька мати вишугне кра(д,т)ькома на/вшпиньках до сіней добудеться до р..пучої скрині єдино­го спа(д,т)ку з/діда/прадіда торкнеться вустами не/збляклого від часу вишиван.л пра/ба..чиних рук і розбрунь-кується його уява (з,с)палахне ф.мтазія. А хтось можливо піз..нього веч..ра коли після сповнен..ого пра­цею дня всіх змор..ть соло..кий сон дістане з полотнян..ої торбинки (з,с)жовклі аркушики на яких записано народну пісню що була певно дуже жалібна й сповнен.м болю та гіркоїжурби/ро..пуки (В. Качкан).
2.  Запишіть нормативні відповідники до кальок з російської мови.
Неправильно: відкрити двері, відкрити очі, відкрита людина, від­крити зошит, включити лампу, добре відноситися до роботи, залізна дорога, здати екзамени, підписка на газети, прийшли всі без виключен­ня, в сім годин.
Правильно:
3.  Вставте пропущені літери.
Ф..д..рац..я, фл..гматик, д..р..гент, д..ц..метр, кіс.лявий, запо-рі(жс,з)ький, вист..ла-ти, х{і,и)мера, преамбула, фаши(ст)ський.
4.  Вставте, де потрібно, пропущені літери.
Бе..смерт..я, від..зеркален..я, вихован.мй, шален.мй, Ш..ллер, пристаркуватий, вил..ю, ро..стріл, міськком, Запоріжжя.
5. Поставте, де потрібно, м'який знак або апостроф. Грав..юра, п..юпітр, ад..ютант, деб..ют, ж..урі, дос.є, сер.мозний,
н..юанс, порт..єра, конферанс.є.
6. Замість крапок поставте, де потрібно, пропущені літери. 1нтермец..о, бюл..етень, барок..о, депресія, кол..ега, ат..ракціон,
іл..юзія, бел..етрис-тика, диф..узія, ком.мніке.
7.  Напишіть, де потрібно, слова з великої літери:
спілка африканських журналістів, професійно-технічне училище, міністерство транспорту україни, окружний комітет, українська рес­публіканська партія, іноземна юридична колегія, інформбюро, Нацбанк, музей західного та східного мистецтва, будинок учителя.
8. Запишіть слова разом, окремо, через дефіс. Вело/мото/спорт, кисло/солодкий, морально/стійкий, на/поготові,
віч/на/віч, за/кор-доном, залізо/бетонний, людино/день, пів/огірка, зов­нішньо/політичний.
9. З поданого ряду слів виберіть іменники II відміни і поставте їх у родовому, давальному та місцевому відмінках однини.
Сирота, мінімум, лелека, батько, край, поле, знання, теля, канди­дат, округ, програма, лауреат, прапор, ніч, мати, колектив, столиця, тем 'я, Микола, земля.
10.  Напишіть числівники словами: 17-й, 196 000-й, 10 000-й, 50-й, 151 273-й.
 6
1. Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки і пропу­щені літери.
Лаврін пр.лхав до млина позносив з воза мішки заїхав за верби ро..пріг воли поклав їм сіна а сам ліг спати. Виспавшись добре в хо-ло(д,т)ку він (з,с)купався в Рос.і пополуднував і пішов у млин. Міро..ник уже насипав борошном його мішки.
На/дворі уже починало веч..ріти. Лаврін виніс на віз мішки і почав запрягати воли. Не/встиг він закласти занозу в ярмо і не/нароком кинув очима на Рос.ь за Россю коло скелі на долині вкритій з..леним житом ч..рвоніла якась велика квітка (І.Нечуй-Левицький).
2. Відредагуйте речення.
1.                          На літературному вечорі приймали участь поети і письменники різних поколінь.
2.  Заходяче сонце залило обрій червоною барвою.
3. Захопившись цікавим детективом, йому здалося, що час минув дуже швидко.
3. Вставте пропущені голосні та приголосні літери. Агентство, антаг.мізм, ак..омп..н..мент, белетристика, в..н..грет,
моло..ьба, пом..рати, яс.ня, солда(тс,ц)ький, пари(жс,з)ький.
4.  Вставте, де потрібно, пропущені літери.
Пр..красити, пр..освященство, маковин..я, радіст..ю, папорот.м, буквен.мй, благо-словен.мй, л..яний, військ..омат, священ.мй.
5. Вставте, де потрібно, м'який знак або апостроф. Ф..юзеляж,    порт..ера,    м..яч,    цв..ях,    дзв.якнути,    в..ялити,
моркв..яний, л..яний, мисці, гряд..ці.
6.  Правильно запишіть іншомовні слова.
Л..генда, іи..овац..я, Ш..ллер, пан..а, проза..к, Цюр.х, Тал.лн.., він..єпгка, конвеєр, Палестина.
7.  Напишіть, де потрібно, слова з великої літери:
авгієві стайні, пушкінські рукописи, андрієві книжки, акт проголо­шення незалеж-ності україни, потсдамська угода, великдень, печерська лавра, сесія київської обласної ради, конференція міжнародної асоціації україністів.
8. Напишіть слова разом, окремо або через дефіс. Пів/дюжини, термо/гідро/динаміка, багато/тисячний, до/щенту,
по/черзі, всього/на/всього, кисло/молочний, кисло/солодкий, контр/захід, контрольно/вимірювальний.
9. З поданого ряду слів виберіть іменники І відміни і поставте їх у давальному, орудному та кличному відмінках.
Стаття, ескадрилья, театр, роман, предтеча, знання, лапша, мир, продукція, буря, хліб, душа, рілля, об 'єкт, станція, малеча, ключ, мати, кошеня, ступінь.
10. Провідміняйте: 894, півтора карбованця.

 7
1. Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки та про­пущені літери.
Коли дивит...ся він та ч..рвона квітка ні/би пливе меж...ю по/між з..леними колосками. З/під квітки вир.мула з колосків голова з ч..рними кіс.ми і не/наче попливла по/над колосками. Лаврін угледів що ту чор­но/волосу голову двічі обв..вали жовто/гарячі кісники а за кісники бу­ли затикані цілі пуч..ки ч..рвоного маку. З жита ні/би випливла молода дівчина з сапою в руках. Лаврін зад..вився на неї й покинув запрягать другого вола. Дівчина пр..йшла до Рос...і стала на плисковатому кам..ні й почала мити ноги. Лаврін з/нехотя задивився на її ч..рні брови (І.Нечуй-Левицький).
2.  Запишіть нормативні відповідники до кальок з російської мови.
Знати по газетам, по дорученню, добрий по натурі, називати по імені, по вимозі, по вихідних днях, по поверненню, при умові, при допо­мозі, раз в день.
3.  Вставте пропущені голосні та приголосні.
Ген..тичний, д..з..ртир, д..в..зія, компонент, інцидент, ніццький, ба(ск,с)ський, шіс.над-цять, перем.,гти, перет..рати.
4.  Вставте, де це потрібно, пропущені літери.
Жит.євий, Поволж..я, зав.мшки, письмен.мк, безземельний, міль­йон..ий, пр..злий, пр..тихлий, пр..рва, дерев'ян.мй.
5.  Вставте, де потрібно, м'який знак або апостроф.
Об..єкт, інтерв..ю, меде..яний, ад..ютант, черв..як, селянс.кий, жовч..ю, орл..ятко, під.мом, пор..ятунок.
6.  Правильно запишіть іншомовні слова.
Мадр..д, Єг..пет, про..кт, фа(е,є)тон, ст.мул, акс.ома, г..г..єна, рад..ус, бр..гада, проза..к.
7.  Напишіть, де потрібно, слова з великої літери:
українська республіканська партія, центральна рада, збройні сили україни, Краснодарський край, співдружність незалежних держав, сен­бернар, андріївський узвіз, далекий схід, чумацький шлях, генеральний секретар ООН, прем 'єр-міністр Канади.
8.  Напишіть слова разом, окремо, через дефіс.
Віце/президент, пів/години, старо/слов 'янський, важко/хворий, ви­ще/зазначений, за/молоду, хто/зна/як, в/основному, до/лиця, контр/рево-люція.
9. З поданого ряду слів виберіть і підкресліть іменники II відмі­ни. Поставте їх у родовому, давальному та кличному відмінках од­нини.
Сибір, колега, мати, сад, курінь, весна, радість, понеділок, теля, во­рота, туман, Марія, запис, комітет, асфальт, рік, кенгуру, окуляри, ніч, місяць.
10. Запишіть речення, поставивши числівник у потрібному від­мінку.
1) Найдавніший алфавіт був знайдений у Сирії, він датується 1450 ро­ком до н.е. і являє собою дощечку з 32 клиновидними літерами на ній. А найдавніша буква «о» залишилась у тому ж вигляді, в якому вона бу­ла прийнята у фінікійському алфавіті в 1300 році до н.е.
 8
1.  Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки та про­пущені літери.
Дорога йшла з/гори та на/гору з/гори та на/гору над самою Рос.ю. Млин був під самим Богуславом. Лаврін зв..рнув на малий шлях в гл..боку д..лину і виїхав до річ..ки. Молодий парубок с.дів на возі і наві(д,т)ь не/пог..няв волів. Він зад..вився на річ.жу на з.яені верби по/над водою. В..селе со.мце грало мар..вом над вербами над водою над камін..ям. Во­ли ліниво сунулись по/дорозі. Лаврін дивився на річ..ку і співав пісні (І.Нечуй-Левицький).
2.  Перепишіть, підкресливши правильний варіант.
/. Сміятися з кого чи над ким? 2. Чекати кого чи на кого? 3. Згідно чого чи згідно з чим? 4. Дійти до згоди чи дійти згоди? 5. Знущатися з кого чи над ким? 6. Доглядати хворого чи доглядати за хворим?
3.  Вставте пропущені літери.
Д..р..ктива, компетентний, ву(жч, щ)ий, фаши(ст)ський, моло..ьба, на..хнення, лю-(дс,ц)тво, писнути, мар..во, обк.мати.
4.  Вставте, де це потрібно, пропущені літери.
Гаряч..ший, картоплиння, пр..людія, примудритися, пр..краса, л.яний, корін.мй, ро..ст..лити, бе.. смертник, радіст.м.
5.  Вставте, де потрібно, м'який знак або апостроф.
Жмен..ці, дівчин..ці, сер.мозний, б..юлетень, мисці, стеблин..ці, роз.яснити, присв..ячений, торф.яний, напів.ява.
6.  Правильно запишіть іншомовні слова.
Акс.ома, х..м.я, ру.ма, Ене..да, без..дейний, Лейпц..г, Кр..т, г..попотам, б.знес, Пакистан.
7.  Напишіть, де потрібно, слова з великої літери:
президент україни, академік, лауреат державної премії, доктор на­ук, латино-американці, молочний шлях (астролог.), проспект дружби народів, трептов-парк, російська федерація, національна гвардія.
8. Напишіть слова разом, окремо або через дефіс. Народно/господарський, суспільно/необхідний, праце/здатний, псев-
до/патріотизм, двадцяти/поверховий, з/середини, як/слід, матема­тик/програміст, матч/реванш, мимо/волі.
9. З поданого ряду слів виберіть іменники II відміни і поставте їх у родовому, орудному та місцевому відмінках.
Гай, ніч, теля, радість, Лондон, Київ, студент, слоненя, синтаксис, ворота, спосіб, атлас, береза, собака, парк, Москва, щавель, гроші, га­раж, квітка.
10. Запишіть речення, поставивши числівник у потрібному від­мінку.
Чи може людина говорити 20—25 мовами? А 40? Історія зафіксу­вала: людина може оволодіти 26, 27, 28 мовами (є такі приклади). Чи вільно розмовляти 19 і знати ще близько 12 мов, а працювати, корис­туючись словниками, з 54 мовами.


№9
1.  Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки та про­пущені літери.
За Рос.ю під в...сокою скелею бл..щав на сон..ці новий гарний пан..с...кий млин увесь о..тесаний обмальований як цяц..ка з покрівлею з дощ..к з двома вікнами з білими стовпами навіть з Танком. Четверо ко­ліс не/наче за/лю(б,п)ки та за/іграшки крутились на ясному сон..ці і си­пали бри(з,с)ками на всі боки. Вода гула по лотоках шуміла білою піною ни(жч,щ)е од коліс бри(з,с)кала ні/би туманом в котрому не/наче грали в хрещика маленькі в.хелки (І. Нечуй-Левицький).
2.  Перепишіть. Підкресліть правильно побудовані словосполу­чення.
1. Прибути на наступний день чи наступного дня? 2. Повернутися за годину чи через годину? 3. Піти по воду чи за водою? 4. Думати про нього чи за нього? 5. Перекласти українською мовою чи на українську мову? 6. Дякувати на добрім слові чи за добре слово?
3.  Правильно запишіть іншомовні слова.
Кор..фей, менеджер, смафор, снт..м..нтальний, тер..тор..альний, д..р..ктива, г..неалогія, конд..ц..онер, м..кулатура, с..парат..зм.
4. Утворіть іменники з суфіксами -чин(а), -щин(а). Турецький, курський, німецький, галицький, канівський, гадяцький,
кролевецький, овруцький, Хмельницький, коростенський.
5.  Вставте, де це потрібно, пропущені літери.
Проїз.мий, умисний, тиж.мевий, якісний, контрасний, зап'ясний, кіс.лявий, навмисне, хвасливий.
6.  Вставте, де потрібно, м'який знак або апостроф.
Різ..бяр, беріз..ці, сопіл..ці, лл..ється, духм.яний, полум.яний, п.ятниця, бур..як, з..економити, пасянс.
7.  Напишіть, де потрібно, слова з великої літери:
всесвітній конгрес прихильників миру, академія наук україни, рада філологічного факультету, золоті ворота, полтавська битва, день учителя, софійський собор, версальський мир, шевченківські поезії, пі-фагорова теорема.
8. Напишіть слова разом, окремо або через дефіс. Послідовно/миролюбний,    двадцяти/поверховий,    з/роду/віку,    ві-
це/президентський, всесвітньо/історичний, на/диво, хоч/не/хоч, день/у/день, поза/вчора, на/приклад.
9. З поданого ряду слів виберіть іменники І відміни і поставте їх у знахідному відмінку, іменники II відміни — у родовому, іменники III відміни — в орудному, IV відміни — у місцевому.
Займенник, радість, молодиця, комітет, душа, інтерес, мрія, жанр, кошеня, матуся, стиль, подорож, Афганістан, радіус, брат, атом, плем 'я, сафарі, мотор, грам.
10. Запишіть речення, поставивши числівники у потрібному відмінку.
Найдовше слово, що вживалось у комедії Аристофана, склада­лось із 182 букв, а складне слово із 195 знаків, що може бути транслітероване 428 буквами латинського алфавіту, було написа­не на санскриті.

 №9
1.  Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки та про­пущені літери.
За Рос.ю під в...сокою скелею бл..щав на сон..ці новий гарний пан..с...кий млин увесь о..тесаний обмальований як цяц..ка з покрівлею з дощ..к з двома вікнами з білими стовпами навіть з Танком. Четверо ко­ліс не/наче за/лю(б,п)ки та за/іграшки крутились на ясному сон..ці і си­пали бри(з,с)ками на всі боки. Вода гула по лотоках шуміла білою піною ни(жч,щ)е од коліс бри(з,с)кала ні/би туманом в котрому не/наче грали в хрещика маленькі в.хелки (І. Нечуй-Левицький).
2.  Перепишіть. Підкресліть правильно побудовані словосполу­чення.
1. Прибути на наступний день чи наступного дня? 2. Повернутися за годину чи через годину? 3. Піти по воду чи за водою? 4. Думати про нього чи за нього? 5. Перекласти українською мовою чи на українську мову? 6. Дякувати на добрім слові чи за добре слово?
3.  Правильно запишіть іншомовні слова.
Кор..фей, менеджер, смафор, снт..м..нтальний, тер..тор..альний, д..р..ктива, г..неалогія, конд..ц..онер, м..кулатура, с..парат..зм.
4. Утворіть іменники з суфіксами -чин(а), -щин(а). Турецький, курський, німецький, галицький, канівський, гадяцький,
кролевецький, овруцький, Хмельницький, коростенський.
5.  Вставте, де це потрібно, пропущені літери.
Проїз.мий, умисний, тиж.мевий, якісний, контрасний, зап'ясний, кіс.лявий, навмисне, хвасливий.
6.  Вставте, де потрібно, м'який знак або апостроф.
Різ..бяр, беріз..ці, сопіл..ці, лл..ється, духм.яний, полум.яний, п.ятниця, бур..як, з..економити, пасянс.
7.  Напишіть, де потрібно, слова з великої літери:
всесвітній конгрес прихильників миру, академія наук україни, рада філологічного факультету, золоті ворота, полтавська битва, день учителя, софійський собор, версальський мир, шевченківські поезії, пі-фагорова теорема.
8. Напишіть слова разом, окремо або через дефіс. Послідовно/миролюбний,    двадцяти/поверховий,    з/роду/віку,    ві-
це/президентський, всесвітньо/історичний, на/диво, хоч/не/хоч, день/у/день, поза/вчора, на/приклад.
9. З поданого ряду слів виберіть іменники І відміни і поставте їх у знахідному відмінку, іменники II відміни — у родовому, іменники III відміни — в орудному, IV відміни — у місцевому.
Займенник, радість, молодиця, комітет, душа, інтерес, мрія, жанр, кошеня, матуся, стиль, подорож, Афганістан, радіус, брат, атом, плем 'я, сафарі, мотор, грам.
10. Запишіть речення, поставивши числівники у потрібному відмінку.
Найдовше слово, що вживалось у комедії Аристофана, склада­лось із 182 букв, а складне слово із 195 знаків, що може бути транслітероване 428 буквами латинського алфавіту, було написа­не на санскриті.
 10
1. Перепишіть текст, уникаючи граматичних і синтаксичних помилок.
Він був поетом якого ми до того не/мали поетом для всіх поетом народним поетом гнобл.м.мх але не/скорен..их. Наро..жен.мй ма­тір..ю-кріпач..кою і сам кріпак він став борцем революціонером тита-ніч.мої сили. Його боялися царі. Його жахались і см..ртельно не/навиділи кріпосники. Коли можновладні самодержавні кати ті що наповнили рудники Сибіру окутими в кайдани д..кабристами ті самі що зацькували Пушк.ма і юн..ого Лєрмонтова налившись новою злобою ввігнали криваві свої пазурі в молоду клекотливу душу (Ш,ш)евченкову коли перед ним лягла не/сходима ніч., муштри і солда.мини мабу(д,т)ь ті вінценосні кати вважали що відправили його в таку бе(з,с)вість зві­дки не/буде йому ворот. .я.
2.  Відредагуйте речення.
1. Ароматичні добавки різних лікарських трав надають чаю ду­же приємного, неповторного привкусу. 2. Для рішення цього склад­ного завдання треба примінити зовсім другий підхід. 3. Глядачі, си­дячі в першому ряду, захоплено аплодирували початкуючому поетові.
3. Перепишіть слова, вставляючи пропущені літери. Ні(г,х)ті, в..щати, б..гатший, кни(ж,ш)ці, к{и,е)шеня, м..жа, про-
їз.мий, контрас.ний, сонце, мар(е,и)во.
4.  Перепишіть слова, вставляючи пропущені літери.
Істин..ий, дан.мй, здоровен.мй, л..ян.мй, захищен.мй, роз..броєн..ий, о(б,п)чистити, пр..рва, молодіст..ю, папорот..ю.
5.  Вставте, де це необхідно, м'який знак або апостроф.
Кол..є, рев..ю, рел..єф, інфекція, диз.юнкція, барел..єф, інтер..єр, кур.моз, компаньйон, бар..єр.
6.  Запишіть правильно прислівники.
До/сита, за/одно, де/не/де, коли/небудь, по/двоє, честь/честю, день/у/день, по/черзі, в/горі, не/добре.
7.  Запишіть, де потрібно, слова з великої літери:
Нобелівська премія, тичинине слово, шевченківський стиль, барто-летова сіль, андрієві книжки, гайморова порожнина, авгієві стайні, київська молодь, шевченківський районний відділ народної освіти м. ки-сва, президія верховної ради україни.
8.  Правильно запишіть слова разом, окремо, через дефіс.
Пів/'юрти, прем 'єр/міністр, високо/шановний, міні/фільм, класи­ко/романтичний, багато/кольоровий, перекоти/поле, мати/й/мачуха, темно/шоколадний, промисло-во/інвестицішо/будівельний.
9. З поданого ряду слів виберіть іменники II відміни і поставте їх у родовому відмінку, іменники І та III відміни поставте у кличному відмінку, іменники IV від-міни — в орудному.
Підприємець, весна, комп 'ютер, мати, земля, ім 'я, слоненя, рік, ква­драт, ворота, цукор, біль, діброва, сантиметр, січень, метал, край, по-лум 'я, радість, помешкання.
10. У поданому тексті числа й скорочення запишіть словами, поставивши числівники у потрібному відмінку.
Земля разом з 8 іншими планетами рухається навколо Сонця. Від­стань її від Сонця змінюється від 147 млн кілометрів на початку січня до 152 млн кілометрів на початку липня. Період обертання Землі на­вколо нашого світила дорівнює 365,256 доби, а навколо своєї осі 23 годинам 56 хвилинам 4,1 секунди.11
1. Перепишіть, розставляючи розділові знаки і вставляючи про­пущені літери.
Бли..кість ріки відчувалась особливо виразно не/тільки по тому свіжому х.модному повітрі яким віяло з оч..ретів а й по щедрій росі на травах яка бри..кала людям на руки і на ноги світлими льодян.мми кра­плями таємничістю звуків властивих для кожного приріч..я тихим бу­льканням коротким раптовим плюскотом якимось шару дій..ям схо­жим на чиїсь х..трі кроки.
2.  Відредагуйте речення.
1. У публікації йдеться мова про те, що з часом в Україні буде нала­годжено промисловість і ринкові відношення в кінці кінців стануть такими, якими вони повинні бути. 2. Цей поет являється одним з най­більш відоміших постатей у теперішньому літературному процесі. 3. Насвистуючи веселу пісеньку, ноги несли його все далі й далі.
3.  Вставте пропущені голосні та приголосні.
Арт.мерія, вел..тень, вид..рати, вовч..н..я, вкороч.м.мй, при­страсний, прихвос.ні, со.мце, дорі.ка, д..л..тан..ський.
4.  Вставте пропущені літери у префіксах і суфіксах.
Пр..давній, пр..азовський, пр..зирство, (з,с)фабрикувати, (заціпи­ти, розформувати, бс.смертя, повнолітня, ател..є, ніч.м.
5. Вставте, де потрібно, м'який знак або апостроф.
3:. економити, камарил.я, конферанс.є, кс.ондз, кон..юнктура, кур..поз, к..ювет, л..юкс, л..ютня, мад.яр.
6. Вставте, де це потрібно, в іншомовних словах пропущені літери. Кол..екція, клас.ми..зм, гум..ан..зм, віл..а, вет..о, касир, діаграм..а,
ван..а, нет..о, ам.лак.
7.  Напишіть, де це потрібно, слова з великої літери:
шекспір, каїн, покрова, ахіллесова п'ята, міжнародна організація червоного хреста, франківська рима, президент франції, міністр охо­рони здоров'я україни, східно-сибірське море, острів святої олени.
8. Напишіть слова разом, окремо або через дефіс. Мікро/міліметр,   лісо/смуга,    пів/години,   агро/грунто/знавство,
все/одно, віч/на/віч, час/від/часу, в/різно/біч, давним/давно, без/відома.
9.  З поданого ряду слів виберіть іменники І відміни і поставте їх у кличному відмінку, іменники II відміни поставте в родовому від­мінку, іменники НІ відміни — в орудному відмінку, невідмінювані та множинні іменники підкресліть.
Коса, стіл, пісняр, мед, Київ, Туніс, піч, любов, гусеня, окуляри, жу­рі, площа, зоря, мир, дощ, дитинча, чернь, молоко, бажання, нездара.
10.  Перепишіть, розкриваючи дужки. Числівники запишіть сло­вами.
/. Передові польські поети перекладали Шевченка ще з початку 60-х років. 2. Хоч було вже пізно, величезний 16-поверховий будинок гудів, як вокзал або аеропорт. 3. Як хороше жити, мій друже, мій брате, коли тобі йде 19-й рік. 4. Ой у полі та 2 {явори), ще й 3-й ма­ленький. 5. Поміж небом і землею рухались і рухались 2 живі {вог­ник). 6. Попри-трушувані пилом, стомлені 3-денною дорогою, вони сиділи мовчки.
 №12
1. Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки і встав­ляючи, де потрібно, пропущені літери.
Коли/б у Петра була нен..ка рідненька або сестра/жалібниця може б їм ро..казав він про своє лихо. Бо хоть як не/гордує було к.зак любо­щами перед товариством а як верніться до господи як зачне коло його уп..дати ластівкою мати як стане голубити с.стра ро..чісуюч{і,и) йо­му куч..ріро..питуюч{і,и) про далекі сторони про козац.жі пригоди то й тверде як залізо сер..це пом.якшає.
2.  Відредагуйте речення.
Висловлюючи своє відношення до подій у країні, він наголосив на тому, що вже давно час приймати міри по налагодженню усіх галузей виробництва. 2. Через дві неділі я маю їхати у зарубіжну командиров­ку. 3. Стояча на зупинці дівчина кинулася мені в очі своїм строкатим вбранням.
3. Вставте, де потрібно, пропущені літери.
Груш..вий, арт..л..рист, конгрес, тон..а, пр..красно, пр.жрашати, ро.садник, {з,с)хва-лити, {з,с)чинити, шісдесят.
4. Від поданих слів утворіть нові за допомогою суфіксів -ськ(ий) або -ств(о).
Ладога, парубок, Овруч, німець, птах, Париж, боягуз, товариш, студент, Сибір.
5.  Вставте, де потрібно, м'який знак або апостроф.
Авен.м, автопавільйон, ал..янс, ател..є, дос.є, барел.єф, ба­тальйон, бл..юз, вуал..ю, б..юро.
6.  Напишіть, де потрібно, слова з великої літери:
цицерон, донжуан, магомет, зевсів гнів, геркулесові стовпи, Нобе­лівська премія, шевченківський стиль, генеральний секретар ООН, мі­ністр енергетики україни, східноєвропейська рівнина.
7. Напишіть слова разом, окремо або через дефіс. Ново/українка, пів/родини, бджоло/знавство, водо/грай, Мало/катери-
нівка, жокей/клуб, земле/трус, фото/монтаж, залізо/бетон, льон/довгунець.
8. Напишіть прислівники разом, окремо або через дефіс. На/вибір, під/час, з/рештою, в/наслідок, за/багато, на/світанку,
на/половину, до/пари, по/волі, у/поперек.
9. З поданого ряду слів виберіть іменники НІ відміни, підкрес­літь їх і поставте у давальному, орудному та кличному відмінках однини.
Сіль, дід, теля, заповідь, батько, ненька, вихованість, ворота, кен­гуру, чверть, розкіш, слоненя, поле, мати, тінь, відданість, столиця, верф, єдність, середовище.
10. Перепишіть. Числа запишіть словами, поставивши їх у від­повідному відмінку.
Земля разом з 8 іншими планетами рухається навколо Сонця. Від­стань її до Сонця змінюється від 147,1 млн кілометрів на початку січ­ня до 152,1 млн кілометрів на початку липня. Період обертання землі навколо нашого світила дорівнює 365,242 доби, а навколо своєї осі 23 годинам 56 хвилинам 5 секундам.
13
1. Перепишіть, вставляючи пропущені літери і розставляючи розділові знаки.
Ст..жина до маминої хати п..тляє через город. Усе тут до болю зна­йоме он дбайливо опоряджена розора стьобнула через картоплю з/двобіч.я виса..жені кущики квасолі а між: ними поважисто ро..плелося гарбузове гудин.я на видолинку густою поросл.м буяє морква синіє туги­ми голівками к..пуста густими листоч..ками пішли у зріст буряки анте-нять стрілки кропу тендітять покрапини маку/самосію і немов сторожі погордо вартують на окраїнах городу соняхи. На їх ж..втих кашкетиках поціл.мих на пр..західне со.мце дзв.мять пр..томлен..і поодинокі бдж..ли.
2. Відредагуйте речення.
Завод, виробляючий раніше воєнну техніку, поступово перепрофі-льовується на виготовлення товарів широкого вжитку. 2. Обговорюю­чи проблему текучості кадрів, думки майже всіх присутніх на засідан­ні співпали. 3. Більша половина студентів (біля 100 чоловік) поїхала у вінницьку область на фольклорну практику.
3.  Вставте, де потрібно, пропущені літери.
В..н..грет, в..лос..пед, в..т..ринар, г..н..тичний, дезертир, г..потеза, гор..зонт, л..горифм, г..г..єна, х..рург.
4.  Вставте, де потрібно, пропущені літери.
Покликан..я, бе..смерт..я, повніст..ю, дерт..ю, ател..є, пр..берегти, (з,с)чистити, понад..я, Галич.мна, Запоріжжя.
5. Поставте, де потрібно, м'який знак або апостроф.
Січ.., медв.яний, низ..ко, торф..яний, різ..блений, св..ятковий, ковз..кий, напал.м, Уман..щина, камін..чик.
6. Напишіть, де потрібно, слова з великої літери: європейська площа, колорадський жук, собака пудель, виноград мус­кат, християн-сько-демократична партія україни, київміськрада, обл-профрада, кабінет міністрів україни, середньовіччя, римська імперія.
7. Напишіть слова разом, окремо або через дефіс. Українсько/російський,   військово/полонений,   віце/президентський,
науково/технічний, старо/церковно/слов 'янський, на/світанку, на/пам 'ять, коли/не/коли, будь/що/будь, на/добраніч.
8.  Правильно запишіть іншомовні слова.
(Е,Є)зу..т, Ов..дій, Д..дро, арх..в, Ч..каго, {і,и)дея, на..вний, Міс.сіпі, Алж..р, ауд..єнція.
9. У поданому ряді слів підкресліте іменники II відміни, поста­вте їх у родовому, орудному та кличному відмінках однини.
Фініш, подушка, цвях, футбол, звук, каша, суша, мати, благоустрій, загін, острів, берег, каченя, Карпати, Лондон, Іран, молодість, ніч, сім 'я, ворона.
10. Напишіть числівники в орудному відмінку: 8; 7275; 100 000-1; 15; 4 201.

 13
1. Перепишіть, вставляючи пропущені літери і розставляючи розділові знаки.
Ст..жина до маминої хати п..тляє через город. Усе тут до болю зна­йоме он дбайливо опоряджена розора стьобнула через картоплю з/двобіч.я виса..жені кущики квасолі а між: ними поважисто ро..плелося гарбузове гудин.я на видолинку густою поросл.м буяє морква синіє туги­ми голівками к..пуста густими листоч..ками пішли у зріст буряки анте-нять стрілки кропу тендітять покрапини маку/самосію і немов сторожі погордо вартують на окраїнах городу соняхи. На їх ж..втих кашкетиках поціл.мих на пр..західне со.мце дзв.мять пр..томлен..і поодинокі бдж..ли.
2. Відредагуйте речення.
Завод, виробляючий раніше воєнну техніку, поступово перепрофі-льовується на виготовлення товарів широкого вжитку. 2. Обговорюю­чи проблему текучості кадрів, думки майже всіх присутніх на засідан­ні співпали. 3. Більша половина студентів (біля 100 чоловік) поїхала у вінницьку область на фольклорну практику.
3.  Вставте, де потрібно, пропущені літери.
В..н..грет, в..лос..пед, в..т..ринар, г..н..тичний, дезертир, г..потеза, гор..зонт, л..горифм, г..г..єна, х..рург.
4.  Вставте, де потрібно, пропущені літери.
Покликан..я, бе..смерт..я, повніст..ю, дерт..ю, ател..є, пр..берегти, (з,с)чистити, понад..я, Галич.мна, Запоріжжя.
5. Поставте, де потрібно, м'який знак або апостроф.
Січ.., медв.яний, низ..ко, торф..яний, різ..блений, св..ятковий, ковз..кий, напал.м, Уман..щина, камін..чик.
6. Напишіть, де потрібно, слова з великої літери: європейська площа, колорадський жук, собака пудель, виноград мус­кат, християн-сько-демократична партія україни, київміськрада, обл-профрада, кабінет міністрів україни, середньовіччя, римська імперія.
7. Напишіть слова разом, окремо або через дефіс. Українсько/російський,   військово/полонений,   віце/президентський,
науково/технічний, старо/церковно/слов 'янський, на/світанку, на/пам 'ять, коли/не/коли, будь/що/будь, на/добраніч.
8.  Правильно запишіть іншомовні слова.
(Е,Є)зу..т, Ов..дій, Д..дро, арх..в, Ч..каго, {і,и)дея, на..вний, Міс.сіпі, Алж..р, ауд..єнція.
9. У поданому ряді слів підкресліте іменники II відміни, поста­вте їх у родовому, орудному та кличному відмінках однини.
Фініш, подушка, цвях, футбол, звук, каша, суша, мати, благоустрій, загін, острів, берег, каченя, Карпати, Лондон, Іран, молодість, ніч, сім 'я, ворона.
10. Напишіть числівники в орудному відмінку: 8; 7275; 100 000-1; 15; 4 201.

 №14
1. Перепишіть, розставляючи розділові знаки і вставляючи про­пущені літери.
Обрії були заставл.мі сизими фіалковими синіми пасмами гір та гребенястих лісів. Блакитні ш..рокі д..лини розстелялись і крутились ка.жово вкриті буйними травами квітами свічадами озер. Дивна якась не/бе.мечна фантастична країна. Височен.м чотири/ярусна тайга буйна й не/пролазна як африкан..ський праліс стояла на/вколо зачарован.м.
2.  Відредагуйте речення.
/. Висловлюючи своє відношення до подій у країні, він наголосив на тому, що вже давно час приймати міри по налагодженню усіх галузей
виробництва. 2. Через дві неділі я маю їхати у зарубіжну командиров­ку. 3. Стояча на зупинці дівчина кинулася мені в очі своїм строкатим вбранням.
3.  Вставте, де потрібно, пропущені літери.
Маркетинг, мец.мат, територіальний, пш.мичний, л..генький, вісник, виїз.міій, обласний, аванпосний, доблесний.
4.  Вставте, де потрібно, пропущені літери.
Приборканий, пр.мат, бе..сил..я, (з,с)хвалити, (з,с)чинити, підданство, недоплачен.мй, камін..ий, суд..ею, Прикарпаття.
5.  Правильно запишіть іншомовні слова.
Магістраль, г..пот..за, гор..зонт, кор..фей, л..горифм, г..г..єна, тр..умф, х..рург, моза..ка, дезінформація.
6.  Напишіть, де потрібно, слова з великої літери:
іноземна юридична колегія, інформбюро, Нацбанк, музей західного та східного мистецтва, будинок учителя, національний художній му­зей, (вино) херес, Прикарпаття, надзвичайний і повноважний посол, ви­сокі договірні сторони.
7. Поставте, де потрібно, м'який знак або апостроф. Компаньйон, календар.., гір..кий, чес..т..ю, сер.мозний, авен..ю,
ал..янс, барел..єф, бл..юз, б..юро.
8.  Напишіть слова разом, окремо або через дефіс.
З/далека, коли/не/коли, за/кордоном, темно/червоний, жов­то/гарячий, світло/ водо/лікарня, не/багата, з/роду/віку, в/далечінь, са­ма/самотою.
9. У поданому ряді слів підкресліть іменники II відміни і поста­вте їх у родовому, давальному та місцевому відмінках однини.
Командир, площа, експозиція, кобзар, армія, війна, шахтар, груша, нянька, звір, стаття, прірва, майстер, миша, дільниця, характер, су­хар, газетяр, друкар, диктор.
10. Напишіть числівники в орудному відмінку: 8; 7275; 100 000; 1; 15; 4 201.

 №15
1. Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки і встав­ляючи пропущені літери.
Сорок..метрові кедри випередивши всіх у змаганнях до со.мця ви­гнались рудими голими стовбурами з долішнього хаосу геть десь під небо і заступили його кронами. Там по них ходило сон..це і пливли над ними білі хмари. Слідком за кедрами пнулися вел..тен...с...кі осики та ін..ші листаті г..ганти що бувши ни(жч,щ)і за кедри творили др­угий ярус.
2.  Відредагуйте речення.
1. Виспівуючи у верховітті густих заростей бузку, голос соловейка то переливався на найвищих нотах, то зовсім завмирав. 2. Слід відмі­тити, що в статті представлені цікаві результати багаторічної ро-
боти авторів по досліджувальній проблемі. 3. Двері закриваються, на­ступна зупинка «Площа Шевченко».
3.  Вставте пропущені літери.
Здеш..вити, енциклопедія, сере(ш,ж)ка, д..р..гент, д..ц..метр, вим..рати, слов'янин, х..зяїн, пари(жс,з)ький, шіс.надцять.
4.  Вставте, де це потрібно, пропущені літери.
(3,С)сідатися, (з,с)ціпити, (з,с)шити, (з,с)фотографувати, (зітер­ти, юн..ат, туман..о, стат..ей, попідтин..ю, пригорщ..ю.
5.  Поставте, де потрібно, м'який знак або апостроф.
Вал..юта, В..єтнам, дезінформація, кур.моз, л..юкс, п..едестал, Рив..єра, Севіл.я, шампін..йон, комп..ютер.
6. Замість крапок поставте в іншомовних словах, де потрібно, пропущені літери.
Соц..ологія, Ка..р, ієрогл..ф, феєрверк, Корс.ка, Цюр.л, фа..тон, авторитет, Ш..ллер, ескадр..лья.
7. Напишіть, де потрібно, слова з великої літери: національний художній музей, (вино) херес, Прикарпаття, надзви­чайний і повноважний посол, високі договірні сторони, українська спіл­ка промисловців і підприємців, колегія міністерства закордонних справ україни, холмогорська корова, день перемоги, парк культури імені мак­сима рильського.
8. Напишіть слова разом, окремо або через дефіс. Праце/здатність, чорно/окий, жовто/гарячий, світло/водо/лікарня,
хто/зна/де, без/ сумніву, з/далека, вище/зазначений, воєнно/стратегіч­ний, всього/на/всього.
9. У поданому ряді слів підкресліть іменники III відміни і поста­вте їх у родовому, орудному та місцевому відмінках однини.
Ефективність, земля, галузь, мед, афоризм, якість, мати, далечінь, творчість, слоненя, ім 'я, душа, діброва, сіль, жовч, сучасність, молодь, любов, двері, фойє.
10. Напишіть числівники словами: 12 000-й, 173 575-й, 1-й, 8 000-й, 50 000 000-й.№16
1. Перепишіть, розставляючи розділові знаки і вставляючи про­пущені літери.
Скільк(і,и) оком сягнеш... розпростерся хв..лястий з.лений океан (з,с)брижен ...ий вел..тен..с...кими хвилями що (і,ії)шли одна/за/одною то ліс підіймався на княж(і,и) гори опускався й знову підіймався. Най-бли(жч,щ)ий гребіньсизо/зелений зубчастий. За ним сизо/фіалковий ліво/руч.. скільки оком сягнеш., і право/руч.. тягся л.ман.мй контур. Потім сизо/голубий. І все ви(жч,щ)е й ви(жч,щ)е. Фантастич.ма ди­во/вижна пан..рама (І. Багряний).
2.  Перепишіть.  Виберіть  правильний  варіант і  підкрес­літь його.
1. Передвиборча кампаніяпередвиборна кампанія. 2. Національ-. новизвольний процеснаціонально-визвольний процес. 3. Офіційний — офіціальний. 4. Прожиточний мінімум прожитковий мінімум. 5. Річ­ний транспорт річковий транспорт. 6. Трудолюбивий народ пра­цьовитий народ. 7. Техніко-економічне обгрунтуваннятехнічно-економічне обгрунтування. 8. На сходовій площадці на сходах. 9. Запис здійснено на підставі документів запис зроблено на підставі докуме­нтів. 10. Люди знаходилися під впливом люди перебували під впливом.
3.  Вставте необхідні літери.
К.лих, к..рам..ка, прореагувати, неж..ть, пот..рпати, моло..ьба, доч..ці, виїз.мий, нама(ж,ш)ся, тури(ст)ський.
4.  Додайте до поданих слів суфікс -ськ(ий).
Дрогобич, Туреччина, кріпак, Галичина, Харків, батьківщина, Фран­ція, Київ, Умань, гуцул.
5. Правильно запишіть слова з м'яким знаком або з апострофом. Кон..юнктура, П.ємонт, монпанс.є, к.мвет, марсел..єза, К.янті,
він..єтка, ф..юзеляж, кур.моз, б..юро.
6. Правильно запишіть, де це необхідно, слова з великої літери: маріїн лист, бог велес, книжкова палата, езопівська мова, епоха се­редньовіччя, версальський мир, золоті ворота, гельсінська спілка, шев­ченківський стиль, товариство «просвіта».
7.  Запишіть слова разом, окремо або через дефіс.
Трудо/день, пів/Одеси, міні/футбол, без/кінця/краю, по/заду, рік/у/рік, будь/що/будь, по/сусідству, коли/б, не/мовби/то.
8. Перепишіть. Підкресліть іменники І відміни. Поставте їх у родовому, давальному та кличному відмінках однини.
Спостерігач, обнова, осінь, лоша, лелека, освітлення, вугілля, шосе, оздоба, вдача, каченя, з 'єднання, столяр, сирість, алея, мураха, груша, вишня, вимога, надія.
9. Запишіть цифри словами, поставивши їх у потрібному відмінку. 1. Довжина земного екватора вимірюється 40 075 704 метрами. Уся
поверхня Землі становить 510 млн квадратних кілометрів, причому на 361,1 млн квадратних кілометрів її, тобто на 71 проценті, розіллявся Світовий океан. 2. Запросити 25 студентів. 3. Вру-чити мандати 478 депутатам. 4. Користуйтесь 9 джерелами. 5. Пройшли 356 метрів.
10. Утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові: Василь, Дмит­ро, Олексій, Ілля, Лазар, Яків, Олександр, Сергій, Юрій, Іван.
№17
1. Перепишіть, розставляючи розділові знаки і вставляючи про­пущені літери.
Був (В,в)еликдень... У (П,п)олтаві гули ...звонирадісно нишпорили шпаки в з..лених листоч..ках старих лип теплий віт..р гнав у ясній бла-
киті пухкі білі хмари. За містом з..леніли вже лани мов заворож.ні стояли тополі вилискували на со.мці прозорі ставки і бе..настан..о ки­гикали біло/крилі чайки. Синів на обрії гай куди слався ш..рокий шлях право/руч сяяла з..лотим хр..стом церква (В,в)ознесен..с...кого м..настир(а,я). (І. Ле).
2. Відредагуйте речення.
1. Позавчора я отримав повідомлення про грошовий перевод, але до цих пір не можу його отримати із-за поганої роботи пошти. 2. Розпо­відаючи друзям про давню пригоду, Мишкові здалося, що все це відбува­лося не в далекі роки, а ось тепер. 3. Будьте такі добрі, скажіть, як попасти на площу Незалежності?
3.  Вставте пропущені літери.
Мар..во, пряд..во, кош..чок, марширувати, лідирувати, звес.ляти, зв..тяга, загр..бти, п..дант, пров.хати.
4.  Вставте пропущені літери.
Варен.мй, еогнен.мй, неперевершен.мй, сказан.мй, юн..ат, віт-рян..о, туман..о, повіст..ю, розкіш..ю, корисний.
5. Перепишіть. Де потрібно, поставте апостроф або м'який знак. Пів..яблука,   мавп.ячий,   дит.ясла,   цв..ях,   кур.моз,   т..мяний,
Уман..щина, неп..чин, мен..ший, ніч.
6. Напишіть, якщо це необхідно, слова з великої літери: президент у країни, чумацький шлях (астролог.), Ярославів вал, ан­гел, печерська лавра, будинок вчителя, бульдог, ахіллесова п 'ята, три­пільська культура, різдво.
7.  Правильно запишіть іншомовні слова.
Ма..я (народність), Гава.л, феєрверк, парано..я, конвеєр, фа..янс, фо..е, к..парис, С.рія.
8.  Напишіть слова разом, окремо, через дефіс.
Член/кореспондент, пів/озера, лісо/степ, м'ясо/молочний, півден­но/східний, військово/ полонений, жовто/гарячий, по/черзі, в/голос, всього/на/всього.
9. Перепишіть. Підкресліть іменники II відміни. Поставте їх у родовому, місцевому та кличному відмінках однини.
Хлопець, четвер, спосіб, бджола, дощ, сирота, творчість, пальто, галченя, кров, таксі, мелодія, футбол, звук, прапор, брат, соняшник, телятко, гроші, мати.
10. Провідміняйте числівники: 684, 3/10.

 №18
1. Перепишіть, вставляючи пропущені літери і розставляючи розділові знаки.
Тарас Шевченко народився на україн..с..кій з. .млі під у країн., с. ким небом про/те він належить до тих людей/світоч..в що стають доро­гими для всього лю(дс,ц)тва і що в пошані всього лю(дс,ц)тва
(з,с)находять бе..смерт..я. Він був поетом якого до того ми не/мали поетом для всіх поетом народним поетом гнобл..н..их але не/скор..н..их.
2. Перепишіть. Підкресліть неправильно записані словосполу чення. Запишіть їх правильно.
Прокидатися від шуму. Приймати участь. Поздоровляти з успі­хом. По вашій ініціативі. Виключна роль. Надати допомогу. По мірі потреби. Стрибати від радості. Відіграє велике значення. Віддава­ти перевагу.
3. Вставте, де потрібно, пропущені голосні та приголосні. Визвол..н..я, вид..рти, д..шевий, буз.ла, вел..тень, зап'ясний, ко­рисний, ях..смен, усний, шістнадцять.
4.  Вставте, де потрібно, пропущені літери у суфіксах і пре­фіксах.
(3,С)терпіти, ро.хтрілян.мй, пр..злий, приміський, пр..високо, пр.звисько, (з,с)фото-графувати, благословенний, дерев'ян..ий, склян.мй.
5. Замість крапок поставте, де потрібно, м'який знак або апо­строф.
Степ.., гір..кий, барел..сф, іл..юстрація, суб..єктивний, сер.мозний, обов..язок, під-рум..янений, В..ячеслав, р..ясно.
6. Правильно напишіть слова іншомовного походження. Маркетинг,   мец.мат,   менеджер,   с..рт..фікат,   с..парат..зм,
с..міт..зм, ент.мен-тальний, територіальний, юр..сд..кція, д..т..ктив.
7.  Напишіть, де потрібно, слова з великої літери:
шекспір, малишківські епітети, голова верховної ради україни, ко­лонний зал імені миколи лисенка, пресвята богородиця, посол республі­ки угорщина (дипломат.), туманність андромеди, бульвар академіка вернадського, європейська площа, міжнародний астрономічний з "їзд.
8. Напишіть слова разом, окремо або через дефіс. Цжерело/знавство, пів/Полтави, грам/молекула, фото/журналіст,
військово/полонений, віце/президентський, біло/сніжний, воєн­но/політичний, на/жаль, сам/на/сам.
9. Перепишіть. Підкресліть іменники II відміни. Поставте їх у родовому, давальному та кличному відмінках однини.
Львів, тінь, слоненя, плащ, мати, ножиці, зал, атом, молодість, якість, іменник, синиця, голова, мрія, гнів, вогонь, керівник, гектар, спирт, берізка.
10. Запишіть числівники словами.
Територія України простягається із Заходу на Схід на 1316 км, а з Півночі на Південь на 893 км. На півдні Україна омивається Чо­рним морем, площа якого досягає 422 тис. км , глибина до 2210 м. У ньому проживає більше 2000 видів морських організмів. Азовське море (теж: південь України) має площу в 40 тис. км2 та глибину від 8 до 15 м.

№19
1. Перепишіть речення, розставляючи пропущені розділові зна­ки, вставляючи пропущені літери.
Ех ці ночі сині (П,п)олтавс..кі хто може встояти пер..д їхніми ч.рами! Ночі коли всюди так п..янливо пахнуть ро.. квітні бу(з,с)ки і бе..шелес..но стоять в задумливості високі вищі ніж у/день тополі торкаюч..сь своїми в...ршеч..ками місяця в небі поблискують в мі-сяч.мому сяйві сте(ж,ш)ки блищить річ..ка між: таємничими вел..чезними клу{б,гі)ками верб що посхиляєш...сь віт..ям аж до води ждуть наче ось/ось вискочать із води біло/тілі русалки щоб погойдатися на гіл.л послухати живих солов.лв {О.Гончар).
2. Відредагуйте речення.
1. Виходячи з вагона, у моєї валізки відірвалася ручка. 2. На протязі зовсім короткого часу Василь Іванчук став самим відомішим шахма-тистом України. 3. Поскільки гість не знав української мови, ми почали розмовляти на російській.
3. Вставте, де потрібно, пропущені літери.
Захисник, контрас..ний, пристрасний, тиж.мевий, обласний, г..рячий, вел..ч, ст..рати, л..вада, щеб..т.
4. Вставте, де це потрібно, подвоєні чи подовжені приголосні. Намальован.мй, священ.мй, подорожжю, беззбройний, пр..речен..ість,
дама.хький, золотоні..ський, ладо(жс,з)ький, ба(ск)ський, кагар-ли(кс,ц)ький.
5. Вставте, де потрібно, м'який знак або апостроф.
Беріз..ці, колисці, вишен..ці, Марин..ці, Описці, дзв..якнути, л..ється, в..ється, пасянс, Х..юстон.
6. У словах іншомовного походження вставте потрібні літери. Соц..ологія, Ка..р, і...рогл..ф, фе..єрверк, Корска, Цюр..х, фа..тон,
авторитет, Ш..ллер, ескадр..лья.
7. Напишіть, де це необхідно, слова з великої літери: прем'єр-міністр Канади, президент академії наук україни, пушкі-
ніст, велика ведмедиця (астроном.), кавказький хребет, байкало-амурська магістраль, європейське економічне співтовариство, міжна­родна асоціація україністів, конституційний суд україни, палац урочи­стих подій.
8. Напишіть слова разом, окремо або через дефіс. Пів/'яблука,  рута/м 'ята,   лікар/педіатр,   коли/не/коли,   в/цілому,
в/нічию, кінець/кінцем, старо/церковно/слов 'янський, військово/інженерний, народно/визвольний.
9. Перепишіть. Підкресліть іменники II відміни. Поставте їх у родовому, давальному та місцевому відмінках однини.
Трикутник, весна, Карпати, чагарник, тінь, хутір, мати, каліка, по­літ, лелека, ім 'я, льох, жирафеня, коридор, відмінок, споруда, школа, футбол, акт (дія), термін (строк).
10. Провідміняйте числівники: 90, 1784. 
  20
1.  Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки і встав­ляючи пропущені літери.
Ш..рокий та ч..стий тут Дніпро справді як небо ро.яите по з..млі. Море близ.жо і він т..че повіл.мо вел.маворо..ливаюч..сь безліч..юрука­вів застоюючись у лиманах затоках омиваючи плавні піщані обмілини та в куч..рявих сто/літніх вербах острови. Піски в/літку тут такі білі що колись і весь цей край мав назву Білобереж.я.
2.  Відредагуйте речення.
/. Київський університет ім. Т. Шевченко найбільш відоміший вуз України. 2. Опрацював-ши належним чином статті закону, його було включено до порядку денного пленарного засіданя. 3. По доли­нам, низинам, улоговинам стелився густий, клубочучийся хмарами туман.
3. Вставте, де потрібно, пропущені літери.
Ж..лу(д,т)ь, зам..рзати, ум..рати, ч..рвоний, г.мяти, гамбур(з,гс)ький мек(к)ський, пари(жс,з)ький, прилу(кс,ц)ький, тюр(к)ський.
4. Вставте, де це потрібно, пропущені приголосні.
Блажен..ий, дан.мй, юн.мй, трьохсот..исячний, мід..ю, виїз.мий, пес.ливий, форпос.ний, персня, контрас.ний.
5. Вставте, де потрібно, м'який знак або апостроф.
Дівчин..ці, скрин..ці, стеблин..ці, сопіл..ці, меде..який, духм.яний, різ..б..яр, в..ялити, кон..юнктура, б..юлетень.
6. У  словах  іншомовного  походження  вставте  потрібні літери.
Гор.зонт, фл..гматик, мадон.м, Мюл..ер, Фе..єрбах, рад..ус, Лісабон, дезінформація, Корска, капел..мейстер.
7. Напишіть, де це необхідно, слова з великої літери:
льодове побоїще, міжнародний жіночий день, Івана купала, укр-інформ, езопівська мова, орден дружби народів, сесія київської об­ласної ради, державний музей українського образотворчого мисте­цтва, київський національний університет ім. т. Шевченка, центральна рада.
8. Напишіть слова разом, окремо або через дефіс.
Воле/любний, народно/поетичний, контрольно/вимірювальний, вій­ськово/зобов'язаний, сон/трава, поза/вчора, в/основному, хоч/не/хоч, жовто/гарячий, морально/правовий.
9. Перепишіть. Підкресліть іменники НІ відміни. Поставте їх у давальному, орудному та кличному відмінках однини.
Гнів, молодість, мати, галас, мідь, долар, сталь, теля, вчитель, день, селище, радість, вишивання, площа, тінь, папороть, слоненя, зрі­лість, любов, осінь.
10. ровідміняйте числівники: 2 348, 1000.

 №21
1. Перепишіть речення, вставляючи пропущені літери і розстав­ляючи розділові знаки.
Ось ви виїхали на не/високу гору. Сірим змієм плазує шлях з/гори в/долину по/між з.явною травою бе..крайого степу. Ясне со.мце геть підбилося в/гору ро.хіває своє з..лоте мар..во по з.леній д..лині. Ні пером не/списати ні словом не/сказати тієї не/сподіван..ої краси якою до вас усміхнулася д.лина. З.лена трава горить/палає з.леним огнем на їїдовгих листоч..ках грає й сяє мов самоцвітне камін..я чиста роса то стрільне нам у/вічі тоненькою го-лоч..кою ж..втого цвіту то зачерствіє круглою горош.мою то засиніє си­ньо/цвітом то посипле з.леними іскрами (77. Мирний).
2.  Відредагуйте речення.
І. Ароматичні добавки різних лікарських трав надають чаю ду­же приємного, неповторного привкусу. 2. Для рішення цього надзви­чайно складного завдання треба примінити зовсім другий підхід. 3. Глядачі, сидячі в першому ряду, захоплено аплодирували початку-ючому поетові.
3.  Вставте ненаголошені голосні.
Л.ман, хазяїн, щ..бет, кр..хмаль, ч..рнщя, допом..гати, повертати, весло, к.миш, слов'янин.
4.  Вставте, де потрібно, пропущені приголосні.
Тиж.мевий, хвас.нути, шістнадцять, жалісливий, проїз.мий, По-волж..я, нехворощ..ю, піч..ю, Галич..ина, здоровен.мй.
5. Утворіть від поданих іменників прикметники за допомогою суфікса -ськ(ий).
Лейпциг, Алма-Ата, Сиракузи, ткач, Гамбург, турок, Орел, Івано-Франківськ, Сочі, Гуляйполе.
6. У словах іншомовного походження вставте необхідні літери. Монпанс.є, кар..єра, Іл.лада, новел..а, Гв.мея, ід..лічний, ауді..нц..я,
вол.тер.янець, С.рія, Ват..кап.
7. Напишіть, де це необхідно, слова з великої літери:
збройні сили у країни, соціалістична республіка в'єтнам, майдан не­залежності, східноєвропейська рівнина, туманність андромеди, схід сонця, набережна лейтенанта шмідта, міжнародний комітет черво­ного хреста, рада безпеки, Закавказзя, верховний суд США.
8. Запишіть слова разом, окремо або через дефіс. Нижче/наведений, серцево/судинний, сіро/кам 'яний, напів/офіційний,
до/сита, коли/не/ будь, честь/честю, морально/стійкий, синьо/біло/чер­воний, зовнішньо/політичний.
9. Перепишіть. Підкресліть іменники II відміни. Поставте їх у родовому, орудному та місцевому відмінках однини.
Екіпаж:, гроза, туманність, лавка, бізнес, імпульс, каченя, колібрі, бенкет, мати, ніч, канон, базис, трава, поле, водиця, вітер, кіловат, коледж:, Марія.
10. Провідміняйте числівники: 896, мільйон.
 23
1. Перепишіть, вставляючи пропущені літери і розставляючи розділові знаки.
Х..лодні осін.л тумани клубочат..ся в/горі і спускають на землю мо­крі коси. Пл..ве у сірій без/вісті нудьга пливе бе..надія і стиха хлюпає сум. Плачуть голі д.рева плачуть солом..яні стріхи вмивається сльо­зами убога з..мля і не/знає коли осміхнеться... (М. Коцюбинський).
2. Відредагуйте речення.
1. Завод, виробляючий раніше воєнну техніку, поступово перепрофі-льовується на виготовлення товарів широкого вжитку. 2. Обговорюю­чи проблему текучості кадрів, думки майже всіх присутніх на засідан­ні співпали. 3. Більша половина студентів (біля 100 чоловік) поїхала у вінницьку область на фольклорну практику.
3.  Вставте пропущені голосні та приголосні.
Преподобний, переконувати, пр..зма, презентація, пр..вілей, перипе­тія, (з,с)фотографувати, (з,с)шити, ві.. "їзд, пр..сісти.
4. Поставте, де потрібно, пропущені приголосні. Здоровен.мй, від.мвна, любов..ю,  старан..о, л.яний,  священ.мй,
якісний, хвас.ливий, тиснути, шістнадцять.
5. Поставте, де потрібно, м'який знак або апостроф.
Близ..кість, кобзар.., кін..чик, комп..ютер, т..м..яний, духм.яний, верф..ю, дзв.якнути, Святослав, кар..єра.
6.  Правильно запишіть слова іншомовного походження.
Ж..рі, Ч.лг.ххан, ..русалим, фо..є, ді..з, пр..ор..тет, снт..менталь­ний, інгр..ді..нт, д..р..гент, д..з..ртир.
7. Напишіть, де це необхідно, слова з великої літери: генеральний прокурор україни, водохреща, прометей, народний рух
україни, президент, восьме березня, український державний університет ім. т.г.шевченка, високі договірні сторони, варшав'янин, давньогрецький.
8. Напишіть слова разом, окремо або через дефіс. Агро/грунто/знавство, пів/озера, екс/прем'єр, пів/Африки, держав-
но/моно/полістичний, південно/українські степи, всесвітньо/відомий, на/світанку, кінець/кінцем, рік/у/рік.
9. Перепишіть, підкресливши іменники II відміни. Поставте їх у родовому, даваль-ному та кличному відмінках однини.
Студент, звір, граніт, радіус, синтаксис, жирафеня, земля, мрія, радість, любов, дід, хлопець, борець, сторож, каменяр, хапуга, ворота, ніч, ім 'я, мати.
10. Провідміняйте числівники: 587, 129.

 24
1. Перепишіть текст, вставляючи пропущені літери та розстав­ляючи розділові знаки.
Все ч.жало дощу пр..тихло від спеки завмерло від передгрозового напружен.я. В полі мере(г,х)тіло мар..во. В лісі не/р..сли гриби вони
те/ж ч..кали дощу. Мілка річ...ка давно пер..сохла а гл..бока зробилась вузен..кою і мілкою. Пр..в'яли навіть бур..яни.
2. Перепишіть. Виберіть правильний варіант і підкресліть його.
1. Передвиборча кампанія передвиборна кампанія. 2. Національ-новизвольний процес національно-визвольний процес. 3. Офіційний офіціальний. 4. Прожиточний мінімум прожитковий мінімум. 5. Рі­чний транспорт річковий транспорт.
3. Вставте пропущені голосні літери.
Глиб..на, д..р..ктива, д..шевий, к..зак, б..гатир(силач), сл..в'янин, в..личати, к..ровай, т..раса, р..ф..ративний.
4. Вставте, де потрібно, пропущені приголосні літери.
Істин..ий, стін.ми, закордон..ий, дан.мй, роз..броєн.я, за..зеркал.я, бе..зубий, форпос.ний, ден..ий, ро..щепити.
5. Поставте, де потрібно, м'який знак або апостроф. Мен..ший,   шіст.мадцять,  майбут.мє,   під.мом,  медал.мон,   ін-
терв..ю, медв.яний, ад..ютант, черв.як, жовч..ю.
6. Замість крапок поставте, де потрібно, пропущені літери в ін­шомовних словах.
Інтермец.,0, бюл..етень, барок..о, д..пресія, кол..ега, ат..ракц..он, іл..юзія, б..л..етристика, диф..узія, ком..юніке.
7. Напишіть, де потрібно, слова з великої літери:
українська республіканська партія, центральна рада, збройні сили україни, Краснодарський край, співдружність незалежних держав, сен­бернар, андріївський узвіз, далекий схід, чумацький шлях (астроном.), генеральний секретар ООН, прем 'єр-міністр Канади.
8. Запишіть слова разом, окремо або через дефіс.
Військово/полонений, віце/президентський, науково/технічний, ста­ро/церковно/слов'янський, пліч/о/пліч, на/поготові, за/кордоном, хлі-бо/постачання, сон/трава, жовто/гарячий.
9. Перепишіть. Підкресліть іменники II відміни і поставте їх у родовому, орудному та кличному відмінках однини.
Гай, Київ, радість, студент, молодиця, душа, Анастасія, спосіб, матуся, кінь, подорож:, річка, щавель, Людмила, весна, козак, береза, братик, сова, хризантема.
10. Провідміняйте числівники: 90, 784.
 25
1. Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки та встав­ляючи пропущені літери.
/. Ніжна блак..тна хвиля ч..ста й тепла кидала на бер..г тонке м..реж..во піни (М. Коцюбинський). 2. Любив їдуч.. на возі з лугу ди-вит..ся лежач.. на зоряне небо (О. Довженко). 3. Слово моя ти єдиная зброє ми не/повин..і загинуть обоє (Л. Українка). 4. Чи справді так було чи може хто (з,с)бр..хав хто ворогів не/мав а все/таки катюзі як ка-
жуть буде по/заслузі (77. Глібов). 5. Донеччино моя моя ти батьківщи­но тобі любов моя і всі мої чут.я (В. Сосюра).
2. Перепишіть. Правильний варіант підкресліть.
/. Трудолюбивий народ працьовитий народ. 2. Техніко-економічне обгрунтування технічно-економічне обгрунтування, 3. На сходовій площадці на сходах. 4. Запис здійснено на підставі документів за­пис зроблено на підставі документів. 5. Люди знаходилися під впли­вом люди перебували під впливом.
3. Вставте, де це потрібно, пропущені літери.
Р..шето, кр.мива, шістдесят, близький, пост..мент, п..ртер, сол-да{тс,ц)ький, д..р..ген(т)ський, лицемірство, бе..корисливий.
4.  Утворіть прикметники, додаючи суфікс -ськ(ий).
Канада, Прага, Владивосток, чиновник, козак, Петербург, пече­ніг, дивак, директор, Бортничі, Карпати, брат, половець, гі­гант, чех.
5. Поставте у словах, де потрібно, м'який знак або апостроф. Ал.янс, ател.х, б..юст, вар..єте, дез..інформація, з..економити,
кон..юнктура, н..юанс, п..єдестал, Х..юстон.
6. Запишіть слова, вставляючи на місці крапок И, І або ї. Алж..р, Антаркт..да, Аргентина, Ч.лі, Баст..лія, Б..рма, Б..тлз,
Бразилія, Великобританія, Хірос.ма, Палестина, Ток..о.
7. Запишіть, де це необхідно, слова з великої літери:
вулкан ключевська сопка, санкт-пепгербург, музей українського мистецтва, сіамський кіт, середньоазіатські країни, епоха відро­дження, ректор інституту, ростов-на-дону, північний захід, крайня північ.
8. Запишіть слова разом, окремо або через дефіс.
Науково/технічний, атомно/молекулярний, віце/адміральський, обе­рнено/пропорційний, індо/европейський, член/кореспондент, агро/грун-то/знавство, з/боку/на/бік, що/весни, з/ліва.
9. Перепишіть. Підкресліть іменники II відміни і поставте їх у родовому, місцевому та кличному відмінках однини.
Епілог, доня, Марія, універмаг, Микола, матір, берег, подвиг, друг, молодість, теля, спінінг, ворона, синиця, ворог, ворота, ім я, папороть, сміх, Київ, море.
10. Провідміняйте числівники: 865, 147.


26
1. Перепишіть, розставляючи, де це потрібно, пропущені літери і розділові знаки.
Ти як і Дніпро оспіван.мй у піснях народних бо й сам мов пісня яка одвіч.мо дзв.мить лунає то стиха шумить то р..ве кл..коче в ро.жутості веснян..ого повновод..я ніби показуюч.. людям свою силу п могут.мість яким ти був у далеку пору своєї молодості коли проклав звивисте русло по/між крутих і пологих бер..гів (І. Цюпа).
2.  Перепишіть, підкресливши правильно обрані варіанти.
Пополамнавпіл. 2. По можливості швидшеякомога швид­ше. 3. Раннім ранком раннього ранку. 4. Тому то він прийшов то­му-то він прийшов. 5. Завмер від несподіванки завмер з несподіванки.
3. Вставте, де потрібно, пропущені голосні.
Пож..рати, непр..м..ренний, п.мал, пр.хтиж, кач..няти, пр..звище, ворож.лня, ск..п..дар, л.мати, ч..рнило.
4. Вставте, де це необхідно, пропущені приголосні. Мудріст.м,    перелається,    шален.мй,    священ.мк,    олов'ян.лш,
ві..сунути, бе..сон..я, беформен.мй, (з,с)пробувати, ро..щепити.
5. Поставте у словах, де потрібно, м'який знак або апостроф. Т.м.яний,  сілл..ю,  люде.кість,  тон..ший,  хвилин..ці,   дит.ясла,
пів..ями, верф..ю, мад..яр, сер.мозний.
6. Правильно запишіть слова іншомовного походження. Д.логія,   Алж..р,   тр..умф,   Соч..,   новоірландський,   Фе..єрбах,
Голландія, ауд..єнція, ірраціональний, Тал.Ан., .
7.  Напишіть, де це необхідно, слова з великої літери:
північна буковина, проспект космонавтів, десятинна церква, органі­зація об'єднаних націй, рада безпеки, президент фірми, укрінформ, ан­тонівка {яблуня), збройні сили україни, національна гвардія {організація).
8.  Напишіть слова разом, окремо або через дефіс.
Пів/відра, віце/консул, пів/Карпат, історико/філологічний, військо-во/зобов 'язаний, загально/прийнятий, зовнішньо/торговельний, пліч/о/пліч, де/ін/де, не/мовби/то.
9. Перепишіть, підкресливши іменники II відміни. Поставте їх у родовому, даваль-ному та місцевому відмінках однини.
Абітурієнт, кошара, звір, Москва, лелеченя, Карпати, Гамбург, вес­на, радість, мед, гай, Десна, Дніпро, хвороба, мати, біль, хор, учень, ли­стопад {місяць), кенгуру.
10. Провідміняйте числівники: 68, 765.

27
1. Перепишіть, розставляючи пропущені літери і розділові знаки.
Піз.міше я мав нагоду бувати в Нотр-Дам... у Парижі в соборі св. Петра в Римі. Я подивляв їх монументальну в..личність б..га{тс,ц)тво і ро..кіш.. її будови але не/знаходив я у них тих емоцій що якимись особ­ливими ч..рами в.яжуть з божествен..іст...ю {У. Самчук).
2. Перепишіть, підкресливши правильно вжиті словосполучення. /. Вибраний на посаду обраний на посаду. 2. Вільноконвертовапа
валюта вільно конвертована валюта. 3. Виступаючі зазначили -----промовці зазначили. 4. Виборче право виборне право. 5. Хвороба пула запущена хвороба була задавнена.
3. Вставте пропущені голосні.
Сел..зень, л.міш, ц..буля, миш.мя, замуч..ний, тр..вога, мереж-..по, верм..шелевий, застел..ний, к..зиловий.
4. Вставте, де потрібно, пропущені приголосні та голосні у пре­фіксах і суфіксах.
Огнен.мй, військ..омат, віл..а, л.яиий, юн.мт, (з,с)хитрити, бе..перечний, пр..хитрий, (з,с)шити, пр..азовський.
5. Поставте, де потрібно, м'який знак або апостроф. Рибал..ство,   циган..чин,   різ..6..яр,   мен..ший,   пісня,   черв..як,
сер.мозний, ад..ютант, мавп..ячий, грав..юра.
6. Правильно запишіть слова іншомовного походження. Кор..да, Лейпц..г, ж..рі, і.роглі.., Робесп..єр, Калькутта, імміграція,
брош..ра, міл..ярд, конвеєр.
7.  Напишіть, де це необхідно, слова з великої літери:
сізіфова робота, шевченкове слово, карпатські гори, голова верхов­ної ради україни, святий дух, міжнародний жіночий день, львівський державний університет ім. і.франка, ахіллесова п'ята, високі договірні сторони, чумацький шлях {астроном.).
8.  Запишіть слова разом, окремо або через дефіс.
Перекоти/поле, радіо/і/телепередачі, ампер/метр, член/кореспон­дент, експериментально/дослідний, темно/шоколадний, старо/грець­кий, вище/згаданий, в/основному, всього/на/всього.
9.  Перепишіть, підкресливши іменники І і II відміни. Поставте їх у родовому, орудному та кличному відмінках однини.
Стіл, батько, мир, день, мати, пісняр, кошеня, фойє, папороть, ло­ша, романтизм, Микола, земля, площа, дощ, ніч, плем 'я, кенгуру, прове­сінь
 28
1. Перепишіть, вставляючи пропущені літери та розставляючи розділові знаки.
З..лена трава ворушилася у воді а голубе небо не/рухомо л..жало в ній і коли довго д..витися на чисте водян..е бе..меж..я то здаєш..ся що голубий світ пер..вернувся з/гори в/низ і стел..ться під твоїм ч..вном ще г..рніш..й ще чарівніш..й ніж: на/справді.
2.  Відредагуйте речення.
1. Завод, виробляючий раніше воєнну техніку, поступово перепрофі-льовується на виготовлення товарів широкого вжитку. 2. Обговорюю­чи проблему текучості кадрів, думки майже всіх присутніх на засідан­ні співпали. 3. Більша половина студентів (біля 100 чоловік) поїхала у вінницьку область на фольклорну практику.
3.  Вставте, де потрібно, пропущені літери.
Печ..риця, д..шевий, ш.жолад, священ.мк, олов'ян.мй, жовч.м, без..акон..я, ба{ск,с)ський, (з,с)топтати, воз.. 'єднан.я.
4. Утворіть від поданих іменників прикметники за допомогою суфіксаськ(ий).
Запоріжжя, Донецьк, Буг, Рига, козак, таджик, чуваш, печеніг,
якут, Цюрих.
5.  Вставте, де потрібно, м'який знак або апостроф.
Комп.мтер, аудієн..ція, кол..є, інтерв..ю, Севіл..я, фіал..чин, мен..ший, лл..ю, бул.мон, торф.яний.
6. Правильно запишіть слова іншомовного походження. Лібрет..о,    С.рія,    калькуттський,    інт..л..ектуальний,    пл.яда,
пр..ор..тет, барок..о, соц..ологія, мадон.м, бюл..етень.
7.  Напишіть, де це необхідно, слова з великої літери:
ахіллес, голова верховної ради україни, президент сполучених шта­тів америки, північний Кавказ, канівське водосховище, будинок учителя, день перемоги, західний вітер, народи західної Європи, ренесанс.
8.  Запишіть слова разом, окремо або через дефіс.
Радіо/зв'язок, конкуренто/спроліожний, мото/вело/гонки, роже­во/золотий, соціально/ незахищений, в/цілому, хоч/не/хоч, десь/інколи, що/правда, вряди/годи.
9. Перепишіть. Підкресліть іменники II відміни. Поставте їх у родовому, даваль-ному та місцевому відмінках однини.
Олівець, цемент, ніч, хліб, Катерина, туман, Стефанія, оркестр, любов, луг, каліка, театр, земля, Київ, кінь, весна, небокрай, каченя, ніч, Карпати.
10. Напишіть цифри словами.
До 376 додати 7; від 292 відняти 24; до 3 624 додати 9; від 3 112 383 відняти 11; сума чисел дорівнює 203.

 №29
1. Перепишіть, розставляючи розділові знаки і вставляючи про­пущені літери.
У ц(і,и)й с.туації може бути два виход(а,и) вмерти раз або вмерти двічі. Вмерти раз це бути ро..давлен..им фізично але лишитись і не/вмерти морально зб..р..гти свою честь свою душу й горде право називатись люди­ною. Вмерти двічі це вмерти безповоротно морально ставши підлим тру­сом і нікчемою і до того/ж вмерти фізично але як! (І. Багряний).
2.  Виправте стилістичні помилки.
Високоосвідчена людина, будемо відвертими, братські народи, больничний листок, властивий для літератури, внештатна посада.
3.  Вставте пропущені літери.
Д.шевий, ч..пурний, тр..вога, кр..вавий, справедливий, тури(ст)ський, совісний, альпіні(ст)ський, об "із.мий, безсмертний.
4.  Вставте, де потрібно, пропущені літери.
Бе..межніст..ю, Закарпаття, без.мкон.я, священ.мк, юн.мй, розходитися, (з,^фальсифікувати, (з,с)цем..нтувати, пр..красний, приморський.
5. Вставте, де потрібно, м'який знак або апостроф.
Куз.ля, св..ято, дон..чин, ковз.жий, діж..ка, медв..яний, торф..яний, пів..юрти, міл.мон, сер.мозний.
6. Правильно запишіть слова іншомовного походження. Пр..стол,    Скандинавія,   порт..єра,   пен.л,   к..ювет,   кор..фей,
С..М..ПШЗМ, юрисдикція, б..л..тристика, аб..н..мент.
7. Запишіть, де потрібно, слова з великої літери: генеральний прокурор україни, президент франції {дипломаті), мі­ністр енергетики україни, бульвар академіка вернадського, протубера­нці на сонці, європейська площа, демократична партія україни, хрис­тиянська доба, міськрада, римська імперія.
8. Напишіть слова разом, окремо або через дефіс.
Прем 'єр/міністр, пів/Азії, авто/сервіс, сніжно/білий, діаметраль­но/протилежний, щиро/вдячний, біло/церківський, віч/на/віч, по/правді, в/цілому.
9. Перепишіть, підкресливши іменники II і III відміни. Поставте їх у родовому, орудному та кличному відмінках однини.
Місяць, кошеня, ім'я, квадрат, ніч, цукор, туманність, колектив, костюм, Жанна, любов, мати, пісня, весна, колібрі, мавпеня, Карпати, сіль, гора.
10. Розкрийте дужки і запишіть словами числівники, узгоджую­чи їх з іменниками.
Виготовили 3 (двері) і 5 (ворота); купили 8 (ножиці); з'явилося 58 (учасник); відповіло 4 (учень); на концерті 326 (слухач); 3,5 (година); 'А (площа); на пасовиську 

Немає коментарів:

Дописати коментар